Anderstaligen en communicatie

Anderstaligen en communicatie

Nieuws van: 26 mei 2021

De arbeidsmarkt is steeds meer internationaal georiƫnteerd. In contact staan met anderstalige collega's is voor velen dan ook een dagelijkse realiteit. Ook bij 1voud zien we dat terug in ons klantenbestand. In de industrie & productie gerelateerde bedrijven, in de transportsector, maar ook bij bijvoorbeeld bij de aangesloten uitzendbureaus.

In onze uitstaande poll ‘Gesprekken voeren met een anderstalige werknemer kan soms lastig zijn door de taalbarrière’ zien we dat ruim 20% van de deelnemers aangeeft met regelmaat problemen in de communicatie te ervaren.

Goede communitaalcatie is essentieel voor de veiligheid binnen het bedrijf. Taal is een belangrijk onderdeel hiervan. Niet alleen in de werkprocedures en in de manier waarop binnen het bedrijf gewaarschuwd wordt voor gevaarlijke situaties. Binnen het team draagt een goede communicatie bij aan de samenhang tussen collega’s, het gevoel van waardering, maar ook het gevoel van goed begrepen te worden.  

In de Risico, Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) dient nadrukkelijk beschreven te worden hoe er wordt omgegaan met de risico’s op de werkvloer in relatie tot de anderstalige medewerkers.    

Tips om de communicatie binnen het team te bevorderen zijn bijvoorbeeld:

  • Afspraken maken over de voertaal;
  • Werken met beeldmateriaal;
  •  Het inzetten van ambassadeurs voor een specifieke taal of tolken.

Ontwikkelingen team 1voud
Om werkgevers en werknemers nog verder te ondersteunen en de communicatie te vergemakkelijken is het team van 1voud Werken & Gezondheid inmiddels uitgebreid met een Poolstalige casemanager in de persoon van Agnes Ekkel.

Hiermee reiken we graag de helpende hand naar werkgevers en werknemers en proberen we een stuk onwetendheid of onbegrip weg te nemen. Bijvoorbeeld door een goede uitleg te geven in wat er precies verwacht wordt en de stap naar de bedrijfsarts toegankelijker te maken. Maar ook bijvoorbeeld in contacten met UWV, vertaling van documenten, ziekteverzuimprotocollen of het opstellen van brieven. 

In de nieuwsbrief van juni stelt Agnes zich graag persoonlijk verder voor.

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!