Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Algemeen

1voud Werken & Gezondheid wil u altijd goed en snel van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat onze dienstverlening soms anders verloopt dan u wens. Laat ons dat dan weten. Om ervoor te zorgen dat uw klacht altijd goed en adequaat afgehandeld wordt, maakt 1voud Werken & Gezondheid gebruik van een duidelijke klachtenprocedure. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over 1voud Werken & Gezondheid en zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

1. Een klacht indienen

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij 1voud Werken & Gezondheid t.a.v. de Directie, Dienstenweg 7, 7251 KP Vorden. Ook is het mogelijk om digitaal een klachtenformulier in te dienen. Het klachtenformulier kunt u aanvragen door een mail te sturen naar: casemanagement@1voud.nl. De indiener van de klacht ontvangt hiervan per post of e-mail een bevestiging binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht.

2. Duur van de behandeling van de klacht

Wij streven ernaar om uw klacht binnen 3 weken na ontvangst af te handelen. Het kan voorkomen dat het afhandelen van uw klacht meer of minder tijd vergt. Wij streven er uiteraard te allen tijde naar om uw klacht zo snel mogelijk af te handelen.

3. Het in behandeling nemen van de klacht

Uw klacht wordt behandeld door de kwaliteitsmanager. Uiteraard wordt uw klacht ook besproken met de betrokken medewerker.

4. Uitspraak

Op basis van de verkregen informatie zal de kwaliteitsmanager tot een uitspraak komen. De uitspraak wordt altijd schriftelijk of per e-mail aan u bekend gemaakt.

5. Wij doen wij verder met uw klacht?

Na afhandeling van uw klacht bergen wij het dossier op in ons klachtendossier. Minimaal eenmaal per jaar worden de behandelde klachten door onze directie geƫvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie voeren wij (indien nodig) verbeteringen door in onze organisatie.

6. Uitzonderingen op de klachtenprocedure

De volgende situatie is niet van toepassing op deze klachtenprocedure:

  • Indien u het niet eens bent met een advies van de bedrijfsarts zijn er twee mogelijkheden. U kunt een deskundigenoordeel aan vragen bij het UWV (www.uwv.nl) of een second opinion bij een bedrijfsarts aanvragen door een mail te sturen naar: casemanagement@1voud.nl.

Klachtenprocedure 1voud B.V. Versie 3 / 22-07-2021

Activeren, Motiveren & Stimuleren