Bent u druk in de weer met het budget voor het komende jaar?

Bent u druk in de weer met het budget voor het komende jaar?

Nieuws van: 5 november 2018

Vergeet dan niet om de uitvoering van het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) er in op te nemen. Het is een wettelijke verplichting om 1x per 4 jaar de PMO aan te bieden aan uw medewerkers, tenzij in uw Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) een andere frequentie benoemd staat). Deelname door uw medewerkers is overigens geen verplichting.

Bij het vaststellen van de inhoud van het onderzoek is het van belang wat uw RI&E rapportage hierin voorschrijft als minimale inhoud, gelet op de werkzaamheden die binnen uw bedrijf uitgevoerd worden. Daarnaast is het raadzaam om een (uitgebreide) health check voor uw medewerker op te nemen, waarmee u zich niet alleen goed werkgever toont, maar ook de medewerkers een instrument biedt om op tijd te weten wat zij zelf kunnen doen om voor de toekomst gezond en productief te blijven. Vanaf een groepsomvang van 15 medewerkers is het mogelijk om als werkgever een geanonimiseerde groepsrapportage te ontvangen, waarin praktische handvatten voor u als werkgever benoemd staan.     

De uitkomsten van een PMO vormen een goede ‘nulmeting’ en daarmee belangrijke basis voor een beleid gericht op duurzame inzetbaarheid. Op duurzame inzetbaarheid is ook voor 2019 weer een ESF subsidie mogelijkheid aangekondigd. Het tijdvak voor het indienen van de aanvraag is van 8 – 12 april. Bij toekenning van de subsidie is het mogelijk om als werkgever € 1,- te betalen, maar per saldo € 2,- uit te geven.

Weten wat uw investering voor een PMO is en/of interesse in de subsidie mogelijkheid op duurzame inzetbaarheid? Neem contact op via telefoonnummer 0575-555961 of mail info@1voud.nl. Volgt u ons al via Facebook en LinkedIn?

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!