Compensatie transitievergoeding

Compensatie transitievergoeding

Nieuws van: 2 augustus 2018

Zoals je wellicht weet dient de werkgever zijn werknemer, die hij ontslaat na het doorbetalen van de 104 weken loon bij ziekte, ook nog de zogenaamde transitievergoeding te betalen.

Dit onderdeel van de WWZ heeft minister Asscher destijds veel kritiek opgeleverd van werkgevers. Het voelt als “straf” dat na een periode van loondoorbetaling de werkgever ook nog eens de rekening gepresenteerd krijgt van het uitkeren van de transitievergoeding. Voor veel werkgevers was dit dan ook aanleiding om het dienstverband dan maar “slapend” te houden. Ook niet geheel zonder risico; mocht de belastbaarheid van een werknemer weer toenemen en hij op enerlei moment zijn werkzaamheden wel weer kunnen doen, bestaat er ook nog steeds een dienstverband en dient de werkgever de werknemer alsnog weer in functie te nemen of alsnog een regeling te treffen.

De oplossing?

Dit pijnpunt wordt nu dan toch opgelost. De regering heeft onlangs ingestemd met een wetsvoorstel waarbij de transitievergoeding wordt betaald door het UWV.  Het UWV zal deze vergoeding financieren uit het Algemeen Werkeloosheidsfonds.

Wie kan hier gebruik van maken?

De aanvraag voor compensatie kan worden ingediend wanneer de werkgever een vergoeding heeft verstrekt op of na 1 april 2020 (structurele situatie), maar ook op vergoedingen die eerder zijn uitgekeerd (tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) (terugwerkende kracht).

Wanneer kan ik mijn aanvraag indienen?

Het UWV acht nu dat het pas mogelijk is om na 01-04-2020 de aanvragen voor compensatie in te dienen. Dus is de oplossing nabij?!........We moeten er helaas nog even op wachten. Voor meer informatie verwijs ik graag naar de Regeling compensatie transitievergoeding. Per april 2020 hierin staat onder andere wat u bij een aanvraag dient in te leveren. Voor de structurele situatie is bepaald dat de vergoeding binnen zes maanden na betaling van de volledige vergoeding aangevraagd kan worden. Voor gevallen met terugwerkende kracht geldt dat een aanvraag uiterlijk 30 september 2020 moet worden ingediend.

 

Wil je graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen hierin? Volg ons dan via Facebook of LinkedIn.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!