Compensatie van transitievergoeding uitgesteld

Compensatie van transitievergoeding uitgesteld

Nieuws van: 6 december 2016

Werkgevers kunnen pas vanaf 2019 een financiƫle compensatie krijgen voor de transitievergoeding na twee jaar ziekte. Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten.

In de derde voortgangsbrief over de Wet werk en zekerheid (WWZ) meldt minister Asscher dat de compensatieregeling een grote impact heeft op de (digitale) processen van UWV en dat daarom de regeling naar verwachting pas per 1 januari 2019 kan ingaan. De beoogde ingangsdatum lag eerder op 1 januari 2018. Het plan om de regeling met terugwerkende kracht in werking te laten treden, blijft onveranderd. Dit betekent dat werkgevers die vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding hebben moeten betalen na ontslag vanwege langdurige ziekte hiervoor zullen worden gecompenseerd, maar dus nog een extra jaar daarop moeten wachten.

Werkgevers betalen vanaf 2019 meer Awf-premie

De compensatie wordt gefinancierd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). De Awf-premie die werkgevers moeten betalen, zal daarom per 2019 stijgen. In het wetsvoorstel dat de compensatie mogelijk moet maken, is ook de maatregel opgenomen die ervoor zorgt dat cao-partijen meer ruimte krijgen om af te wijken van de transitievergoeding na ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. De beoogde ingangsdatum van deze maatregel blijft wel 1 januari 2018.

Bron: Arbo Rendement

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!