Gemeenten nemen taken re-integratie over

Gemeenten nemen taken re-integratie over

Nieuws van: 27 januari 2017

Dit jaar nemen de gemeenten de re-integratietaken over van UWV voor werknemers die ziek uit dienst treden en voor wie zij in de afgelopen twee jaar loonkostensubsidie hebben betaald. Dat betekent echter niet dat de werkgever niets meer hoeft te doen. Die moet nog steeds de uitdiensttreding melden bij UWV. Dat doen zij op de laatste werkdag van de werknemer via Digipoort of de Verzuimmelder op het werkgeversportaal. Via de melding vraagt de werkgever voor de werknemer een Ziektewetuitkering aan.

Brief

UWV stuurt de melding ‘ziek uit dienst’ vervolgens door naar de woongemeente van de werknemer. Die moet volgens de Participatiewet de re-integratie van de werknemer uitvoeren en eventueel voortborduren op het re-integratieverslag van de werkgever. UWV betaalt de Ziektewetuitkering vanaf het einde dienstverband. De werkgever krijgt een brief dat zijn re-integratie en loondoorbetalingsplicht niet langer gelden. Na twee jaar ziekte kan de ex-werknemer een WIA-uitkering aanvragen bij UWV.

Bron: Arbo Rendement 1-2017

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!