Gewijzigde Arbowetgeving: RIsico Inventarisatie- en Evaluatie

Gewijzigde Arbowetgeving: RIsico Inventarisatie- en Evaluatie

Nieuws van: 4 september 2019

De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat strenger controleren of werkgevers voldoende de regelgeving aangaande de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) naleven. De inspectiedienst kan daarbij ook direct tot sanctionering overgaan. Tevens zijn de boetebedragen aanzienlijk gestegen. Dit is vanuit het Ministerie SZW op 22 juli jl. vermeld in de Staatscourant.

Sancties

In de gewijzigde beleidsregel, beschreven in genoemde Staatscourant, zijn een aantal aangescherpte sancties vermeld:

  • De (maximale) boete voor werkgevers die de verplichtingen met betrekking tot de RI&E niet voldoende nakomen, is verhoogd van € 3.000 naar €4.500;
  • Het ontbreken van een RI&E is aangemerkt als een overtreding met directe boete;
  • Het ontbreken van een Plan van Aanpak kan nu een boete opleveren van € 3.000 in plaats van € 750. Ook deze tekortkoming wordt nu aangemerkt als een overtreding met directe boete.

De maximale boete betreft overigens werkgevers > 500 werknemers. Voor kleinere werkgevers gelden percentages van deze boetebedragen:

  • < 5 werknemers: 10%
  • 5 t/m 9 werknemers: 20%
  • 10 t/m 39 werknemers: 30%
  • 40 t/m 99 werknemers: 50%
  • 100 t/m 249 werknemers: 60%
  • 250 t/m 499 werknemers: 80%

Tevens geldt nu bij arbeidsongevallen die leiden tot letsel en ziekenhuisopname, dat Inspectie SZW rekening houdt met de ernst en de duur van het letsel en de duur van de ziekenhuisopname. Praktisch gesteld: “Hoe ernstiger de gevolgen, hoe hoger de boete”.

Voldoet u aan de wettelijke verplichtingen?

Wilt u voldoen aan de wettelijke verplichtingen en dus uw RI&E in orde maken? Neem contact met 1voud Arbo, gecertificeerde arbodienstverlener, via 0575-555961 of mail info@1voud.nl

Bekijk ook onze pagina: Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!