Handige checklist voor het basiscontract

Handige checklist voor het basiscontract

Nieuws van: 24 april 2017

Brancheorganisatie OVAL heeft voor werkgevers een vernieuwde checklist gepubliceerd. Daarin staan de eisen waaraan het basiscontract met een arbodienstverlener moet voldoen. In de vernieuwde checklist zijn de wijzigingen verwerkt van de nieuwe Arbowet, die ingaat per 1 juli 2017.

Per 1 juli 2017 gelden wettelijke vereisten

Per die datum gelden er wettelijke vereisten voor het basiscontract dat een werkgever sluit met een arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts). In dit basiscontract moeten onder meer de wettelijke taken komen te staan waarbij een werkgever zich moet laten ondersteunen door een deskundige. Ook de specifieke rechten en plichten van de bedrijfsarts horen in het basiscontract thuis.

Basiscontract: de wettelijke vereisten

De checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening van OVAL is een hulpmiddel voor werkgevers. Daarmee kunnen zij controleren of zij aan de nieuwe verplichtingen voldoen. De wettelijke vereisten gelden per 1 juli 2017 direct voor nieuwe arbocontracten. Voor lopende contracten met arbodienstverleners geldt dat alle bedrijven en organisaties na de invoering van de nieuwe Arbowet tot 1 juli 2018 de tijd krijgen die aan te passen.

Basiscontract: de aandachtspunten

Behalve de wettelijke verplichtingen die straks gelden, bevat de checklist ook andere aandachtspunten voor het contract met een arbodienstverlener. Dat zijn zaken als de waarborging van de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts, de privacyregels bij het registreren van werknemersgegevens, het beheer en de uitwisseling van medische gegevens en afstemming tussen interne en externe deskundigen over het arbeidsomstandighedenbeleid. Verder behandelt de checklist apart de aandachtspunten bij een vangnet- en een maatwerkregeling.

Bron: oval.nl 

> Bekijk de checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening (pdf)

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!