Het verschil tussen het PMO en het PAGO

Het verschil tussen het PMO en het PAGO

Nieuws van: 27 februari 2023

De begrippen PMO en het PAGO worden vaak door elkaar gehaald, terwijl het toch twee zeer verschillende termen zijn. Volgens de inspectie worden er te vaak ‘pret-testen’ aangeboden, onder de naam van PAGO of PMO. Maar wat is het verschil tussen het PAGO en het PMO?

Het verschil tussen PAGO en PMO

De begrippen PMO en het PAGO worden vaak door elkaar gehaald, terwijl het toch twee zeer verschillende termen zijn. Het is belangrijk om te weten dat de arbeidsinspectie strenger aan het handhaven is ten aanzien van de verplichte PAGO door de werkgever. Volgens de inspectie worden er namelijk te vaak ‘pret-testen’ aangeboden, onder de naam van PAGO of PMO. Maar wat is het verschil tussen het PAGO en het PMO?

Wat is het PAGO en het PMO?

Het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO), is een onderzoek dat ervoor moet zorgen dat arbeidsrisico’s voor de gezondheid en de veiligheid van de werkenden zoveel mogelijk voorkomen worden. Het PAGO leidt tot advisering aan de werkgever, waarbij ook de bedrijfsarts een rol speelt.  Daardoor weet de werkgever wat de inhoud zou moeten zijn en welke maatregelen genomen moeten worden. Preventie is onderdeel van het advies, zodat ziekte en uitval voorkomen worden.

Het PAGO is iets anders dan het PMO. Het PMO is het Preventief Medisch Onderzoek. Dit is een uitgebreid onderzoek naar de gezondheid van een persoon. Dit onderzoek kan bijvoorbeeld ontstaan uit een conditionele test, een harttest, kort lichamelijk onderzoek en soms ook een hartfilmpje. Het is een vrijwillige test, die ook aangeboden kan worden door werkgevers, bedrijven, zorgverzekeraars en sportscholen. Het biedt inzicht in de mentale en fysieke gezondheid van werknemers, waarbij mogelijke risico’s op verzuim in kaart gebracht worden. Een werkgever kan op deze manier tijdig maatregelen nemen om werknemers te beschermen en de gezondheid te verbeteren.

Wat is het verschil tussen het PAGO en het PMO?

Daar waar het aanbieden van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) niet verplicht is, is het aanbieden van een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) dat wel. De inhoud van een PAGO volgt uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Dit is gericht op de werk gerelateerde risico’s en het voorkomen van beroepsziekten.

Bij 1voud Werken & Gezondheid vormt het PAGO de basis van het PMO. Zo worden naast gezondheids- en veiligheidsrisico’s op de werkplekken ook onderzoeken opgenomen over de algemene gezondheid van de medewerkers, inclusief leefstijl en mentale gesteldheid. Wij nemen ook de verplichte PSA onderzoeken mee. Wij brengen vrijblijvend advies uit, mail je vraag naar 1voudscan@1voud.nl of bel voor direct advies: 06-82098789  

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!