Hoge werkdruk en werkstress belangrijke oorzaken verzuim

Hoge werkdruk en werkstress belangrijke oorzaken verzuim

Nieuws van: 29 november 2022

Uit de factsheet van TNO en CBS, samengesteld uit cijfers van de Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en die van werkgevers blijkt dat in 2021 één op de zes werknemers last heeft gehad van burn-outklachten. Dit is ten opzichte van de jaren daarvoor geen verbetering. Welke maatregelen nemen werkgevers momenteel om hoge werkdruk tegen te gaan, en werken deze maatregelen? Deze enquête wordt jaarlijks gehouden met als doel om inzicht te geven.

Hoge werkdruk en werkstress belangrijke oorzaken verzuim

Werkgevers zeggen maatregelen te hebben genomen om hoge werkdruk tegen te gaan. Maar wat is het effect hiervan? In een artikel van Rendement Online zijn de uitkomsten gepubliceerd van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Zowel het ziekteverzuim als het aandeel werknemers met stressklachten blijken weer even hoog te zijn als voor de coronacrisis. 

Uit de enquête blijkt dat 40% van de werkgevers een hoge werkdruk als het grootste arbeidsrisico ziet op de werkvloer. Om het risico te verminderen zeggen werkgevers de volgende maatregelen te treffen:

  • De werknemer meer autonomie geven.
  • Eén aanspreekpunt voor psychosociale klachten instellen.
  • Het werk anders organiseren.

 

Uit de cijfers blijken dat deze maatregelen niet afdoende helpen, maar wat dan wel?

Binnen 1voud werken wij met de inzet van een vitaliteitscoach. Met behulp van vragenlijsten brengen we in kaart hoe vitaal (fysieke en mentale gezondheid) de werknemers zijn. Als werkgever krijg je inzicht in hoeveel werknemers een verhoogd risico heeft op ziekte door stress en bijvoorbeeld een hoge werkdruk. Als je weet waar de risico’s groot zijn, kun je daar op voorhand op acteren! De vitaliteitscoach heeft als voornaamste doelstelling om te helpen de werknemers duurzaam inzetbaar te houden en te acteren op signalen van stress. 

 

Bij burn-outklachten spelen vaak meerdere aspecten mee, denk bijvoorbeeld aan werk-privé balans, hoge werkdruk, en het werkvermogen. Onze vitaliteitscoach heeft aandacht voor zowel de fysieke als de mentale gezondheid. De coach helpt je werknemers om inzicht te krijgen en helpt hen op weg om de gezonde balans tussen fysieke en mentale gezondheid te behouden of terug te vinden. 

 

Bron: Hoge werkdruk en werkstress belangrijke oorzaken verzuim | Redactie Arbo Rendement

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!