Meer dodelijke arbeidsongevallen in 2016

Meer dodelijke arbeidsongevallen in 2016

Nieuws van: 1 juni 2017

Het jaarverslag Inspectie SZW 2016 laat zien dat er in 2016 een stijging was van het aantal dodelijke arbeidsongevallen ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook onderbetaling van werknemers kwam vaker voor. In 2016 kwamen 70 mensen door arbeidsongevallen om het leven; dat zijn 19 slachtoffers meer dan in 2015 (een stijging van 14%). De meeste slachtoffers vielen in de sectoren afvalbeheer, bouw en handel en industrie.

Uitbuiting door structurele onderbetaling

Ook overtraden in 2016 meer werkgevers de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en de Wet aanpak schijnconstructies. Uitbuiting van werknemers uit zich vooral door structurele onderbetaling, uurtarieven die niet correct zijn en onterecht inhouden van vergoedingen op het salaris. Ook de arbeidstijdenwet wordt onvoldoende nageleefd; werknemers maken te lange werkdagen, hebben onvoldoende pauze en krijgen niet alle gewerkte uren uitbetaald.  

Bedrijven overtreden bewust de regels

De aanpak van arbeidsuitbuiting is één van de speerpunten van het Jaarplan 2017 van Inspectie SZW. Dat is hard nodig, want volgens de inspectie overtreden de bedrijven die zich hieraan schuldig maakten, bewust de regels. Daarnaast zijn er bedrijven die kijken hoe ver ze de regels kunnen oprekken.

Bron: Arbo Rendement / Inspectie SZW

https://magazines.rijksoverheid.nl/inspectieszw/jaarstukken/2017/01/resultaten-van-de-inspectie-szw-in-vogelvlucht

https://www.inspectieszw.nl/publicaties/jaarverslagen/2017/17/17/jaarverslag-2016

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!