Mentale welzijn van jonge werknemers

Mentale welzijn van jonge werknemers

Nieuws van: 9 maart 2022

Al het thuiswerken en de coronapandemie, daar hebben wij als werknemer op mentaal vlak mee moeten leren omgaan. Met name jongere werknemers hebben daar het meeste last van. Het is dan als werkgever of leidinggevende belangrijk om aandacht te hebben voor het mentale welzijn van je werknemers.

Ga aan de slag met mentale welzijn van jonge werknemers, opleidingen bieden, complimenteren.

Signalen die een uitval als gevolg kunnen hebben, zijn met name de mentale uitdagingen zoals een hoge werkdruk, tijdsdruk, negatieve sfeer of eenzaamheid door het thuiswerken. De coronacrisis heeft dit alleen maar versterkt. Jonge medewerkers ontbreekt het vaak aan handvatten hoe hiermee om te gaan.

Als werkgever is het goed je hiervan bewust te zijn en hen te helpen door het bieden van opleidingen, eigen regie en complimenten te geven. Enkele tips zijn: 

  • Stimuleren voor het volgen van cursussen en opleidingen en de mogelijkheid hiervoor bieden
  • Het meer regie geven aan werknemers over hun eigen werk, bijvoorbeeld door ze flexibele werktijden te bieden
  • Deel regelmatig complimenten uit
  • Zorg voor ontspanningsmogelijkheden tijdens de pauze, een lunchwandeling of potje tafeltennissen
  • Laat ze een zakelijk Whatsapp account nemen en stel regels op hoe hiermee om te gaan, dit voorkomt dat werknemers extra druk ervaren
  • Goed en snelwerkende IT-systemen en apparatuur aanbieden.
Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!