Met Ilse in gesprek over frequent Verzuim

Met Ilse in gesprek over frequent Verzuim

Nieuws van: 15 april 2022

Ilse Reintjes is per 7 maart begonnen als Casemanager bij 1voud. Zij vindt het interessant om vanuit haar rol te onderzoeken wat de achterliggende vraag of oorzaak is bij een medewerker die zich frequent ziekmeldt.

Wist je dat mkb’ers maar liefst 18% van hun verzuimkosten kwijt zijn aan kort (frequent) verzuim? En wist je dat een zieke medewerker gemiddeld € 250,- tot € 300,- per dag kost? En wist je dat 70 – 80 % van het verzuim niet medisch is? Onderzoek wijst uit dat zonder adequate opvolging kort frequent verzuim in ongeveer de helft van de gevallen binnen vier jaar leidt tot langdurig verzuim.


De gemiddelde ziekmeldingsfrequentie in Nederland is 1 (1 medewerker meldt zich gemiddeld 1 keer per jaar ziek), als een medewerker zich 3 keer of vaker ziekmeldt dan spreken we over frequent verzuim. Je kunt natuurlijk domweg pech hebben waardoor je meerdere malen uitvalt, denk bijvoorbeeld aan Corona en de daaruit voortvloeiende maatregelen zoals quarantaine verplichting. Echter zit er vaak meer achter een hoge ziekmeldingsfrequentie. Het is een signaal om met de medewerker in gesprek te gaan.


Oorzaken van (kort) frequent verzuim kunnen bijvoorbeeld zijn een gebrek aan motivatie, tekort aan energiebronnen in het werk (denk aan creativiteit, zelfstandigheid, waardering, etc.), een verstoorde arbeidsrelatie met werkgever of een slechte werk-privébalans.


Vanuit haar rol als Casemanager behartigt Ilse zowel de belangen van de werkgever als die van de werknemer. Haar rol is objectief en ze staat wat verder van de medewerker af waardoor bepaalde zaken wel ter tafel komen. Door met een medewerker in gesprek te gaan zorgt zij ervoor dat de medewerker gaat nadenken over de oorzaak van frequent verzuimen. Ilse laat de medewerker actief nadenken over wat de medewerker nodig heeft weer gelukkig te zijn in zijn of haar werk. Hierin kan zij vervolgens de werkgever adviseren om te zoeken naar een passende oplossing voor zowel werkgever als medewerker.


Zo heeft Ilse recentelijk bij een paar opdrachtgevers van 1voud met een aantal medewerkers een frequent verzuim gesprek gehouden op de locatie van 1voud. Deze medewerkers waren openhartig over de oorzaken die voor hun frequent verzuim zorgden. Vervolgens heeft Ilse de conclusies met onze opdrachtgevers besproken en zijn ze samen gaan kijken welke acties ingezet kunnen worden om het werkgeluk van de medewerker te bevorderen. Denk hierbij aan het optimaliseren van arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden óf voor een medewerker goede werk en privébalans. Hiermee zal uitval in de toekomst deels kunnen worden voorkomen.


Haar doel is: dat iedereen gelukkig is in zijn of haar werk en dat hiermee het verzuim verlaagd wordt.Ilse draagt hier graag haar steentje aan bij. Wil je eens van gedachten wisselen over hoe frequent verzuim aan te pakken binnen jouw organisatie? Je kunt Ilse altijd bellen op 06-51633639.

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!