Niet meer elke 2 uur pauzes bij beeldschermwerk

Niet meer elke 2 uur pauzes bij beeldschermwerk

Nieuws van: 10 januari 2019

Het criterium van 2 uur voor het onderbreken van beeldschermwerk is komen te vervallen. Deze absolute norm in het Arbobesluit past volgens de overheid niet meer bij de variatie aan beeldschermwerk die werken in de moderne tijd met zich meebrengt.

Dat staat in Artikel I, onderdeel X (artikel 5.10) van het Besluit van 5 december 2018, houdende redactionele en beperkte beleidswijzigingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Warenwetbesluit machines. Dit verzamelbesluit is gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 465). De wijziging over de pauzes bij beeldschermwerk is één van de onderwerpen in het besluit.

Absolute norm pauzes bij beeldschermwerk passé

De absolute norm voor pauzes bij beeldschermwerk van iedere 2 uur een onderbreking past niet bij de huidige variatie aan beeldschermwerk. Werken in de moderne tijd brengt allerlei vormen van beeldschermwerk met zich mee, zoals werken op de tablet, de mobiele telefoon, de laptop en plaats- en tijdonafhankelijk werk.

Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws. Volgt u ons al via Facebook en LinkedIn?

 

bron: www.arbo-online.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!