In 2015 ervoer nog 13 procent van de werknemers maandelijks psychische vermoeidheid, stelt het statistiekbureau op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden en Zelfstandigen Enquête Arbeid van het CBS en TNO uit 2017. Het percentage werknemers dat last van klachten heeft, is twee keer zo groot dan het aandeel met klachten onder zelfstandige ondernemers.

De groep zelfstandige ondernemers die psychische vermoedheid ervaart, is eveneens gegroeid. In 2015 rapporteerde 8 procent klachten, inmiddels is het aandeel 9 procent.

Toename is van alle leeftijden

Onder alle leeftijdsgroepen nemen dergelijke klachten toe. De sterkste groei was te zien bij 65- tot 75-jarige werknemers. Het aandeel met klachten steeg van zo'n 2 procent naar ongeveer 7 procent. De leeftijdsgroep waarin de klachten relatief het meest voorkomen, is die van 25 tot 35 jaar. Bijna een op de vijf medewerkers van 25 tot 35 jaar voelt zich regelmatig psychisch vermoeid door het werk. Onder zelfstandige ondernemers is de leeftijdsgroep van 35- tot 45-jarigen het meest vertegenwoordigd, met bijna 11 procent. Het CBS en TNO legden werknemers en zelfstandige ondernemers vijf stellingen voor over werk en psychische vermoeidheid.

Vaste werknemers versus uitzendkrachten

Werknemers met een vaste arbeidsrelatie hebben vaker last van werkgerelateerde vermoeidheidsklachten (17 procent) dan werknemers met een flexibele relatie (14 procent). Van die laatste groep ervaart 20 procent klachten. Dat aandeel is twee keer zo groot als onder oproep- en invalkrachten (9 procent).