Stop Pesten op het werk en pak het aan

Stop Pesten op het werk en pak het aan

Nieuws van: 19 april 2019

Pesten op het werk, pesten onder volwassenen, het gebeurt. Je zou het niet verwachten, maar ruim een kwart van de mensen in Nederland is weleens gepest door collega’s. Dat is 7,8%, ruim een half miljoen werknemers. Daarvan wordt 1,2% structureel gepest, ruim 80.000 werknemers. Van de werknemers heeft 40% weleens meegemaakt dat een collega werd gepest en onder leidinggevenden is dit zelfs 50%. Terwijl een goede aanpak van pesterijen een bedrijf heel veel kan opleveren.

Het gepest op de werkvloer leidt tot ongeveer vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. Een pestgeval kost een werkgever jaarlijks zo'n 45.000 euro per geval berekende psycholoog en pest-specialist Bob van der Meer. In totaal heeft 1 op de 6 werknemers last van ongewenste omgangsvormen zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie op het werk. Bij ruim 1 op de 3 personen van deze groep werknemers leidt dit tot burn-out klachten. Dat betekent vaak extra verzuim, een slechte sfeer op het werk en verminderde betrokkenheid van werknemers. * Cijfers afkomstig uit de TNO Monitor Arbeid 2015.

Doorbreek het taboe op pesten

Pesten op de werkvloer is een serieus probleem. Slachtoffers verliezen het plezier in hun werk, raken gedemotiveerd, functioneren slechter en kunnen te maken krijgen met psychische problemen die uiteindelijk kunnen leiden tot (langdurige) uitval.

Toegeven dat je gepest wordt op je werk is niet makkelijk

Er ligt voor volwassenen een groot taboe op om toe te geven de voetveeg te zijn en veel werknemers zoeken de schuld bij zichzelf. Slachtoffers schamen zich vaak en houden liever hun mond dan dat ze bij hun leidinggevende aan de bel trekken, of ze kunnen niet bij de leidinggevende terecht omdat dat juist degene is die pest. Slechts 16% van de collega’s neemt het op voor het slachtoffer, terwijl het hen lang niet altijd koud laat. Zien dat iemand gepest wordt, doet het niveau van je stresshormonen stijgen. Omstanders hebben er dus daadwerkelijk last van als iemand wordt gepest en dat leidt tot extra verzuim op de hele afdeling.

Iedereen is slechter af in een bedrijfscultuur waar pesten voorkomt

Om pesten op de werkvloer onder de aandacht te brengen en hopelijk bij te dragen aan verbanning van de pesterijen, is de Stichting Pesten op de Werkvloer in het leven geroepen. Een jaar zijn we nu, zowel op werknemers- als werkgeversniveau, aan de slag om dit taboe te doorbreken, want dat kunnen we alleen met elkaar.

Hoe kunnen we je ondersteunen?

1voud Arbo helpt je graag bij het opstellen van adequaat beleid. Vraag bij 1voud Arbo de mogelijkheden na van het inzetten van een externe vertrouwenspersoon. In de Preventief Medische Onderzoeken (PMO) van 1voud Arbo is onderzoek naar Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA) standaard opgenomen. Mail of bel ons, wij helpen je graag verder en adviseren je graag! Telefoonnummer: 0575 555961 Emailadres: info@1voud.nl.

 

bron: www.stoppestennu.nl en www.pestenopdewerkvloer.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!