Subsidie om werknemers duurzaam in te zetten

Subsidie om werknemers duurzaam in te zetten

Nieuws van: 16 oktober 2018

Bedrijven kunnen voor subsidie-aanvragen voor projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid terecht bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er is sprake van diverse inschrijftermijnen.

De Europees Sociaal Fonds (ESF)-subsidie voor projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid heeft diverse doelstellingen. Het dient bewustwording, ontwikkeling, uitvoering en verspreiding van maatregelen op het terrein van duurzame inzetbaarheid van werkenden te stimuleren.

Voorkomen van burn-out

Een project kan zich bijvoorbeeld richten op het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken, waaronder veilig werken met stoffen, gelijke kansen en non-discriminatie, het voorkomen van werkstress en burn-out.

Werkgevers kunnen maar voor één van de twee tijdvakken subsidie krijgen. Inschrijvers kunnen maximaal is 12.500 euro subsidie ontvangen per project. Per tijdvak is er 15 miljoen euro ESF-subsidie beschikbaar.
Subsidie aanvragen is mogelijk vanaf: 12 november 2018, 09.00 uur, tot en met 16 november 2018, 17.00 uur en 8 april 2019, 09.00 uur, tot en met 12 april 2019, 17.00 uur.

Een loting vindt plaats als er meer aanvragen zijn dan er geld is per tijdvak. Dan wordt bekeken in welke volgorde de subsidieaanvragen worden afgehandeld. Volgens het ministerie moeten werkgevers hun aanvraag ‘zorgvuldig’ indienen.

Regio’s en sectoren

Voor duurzame inzetbaarheid in regio’s en sectoren is de aanvraagperiode op 1 oktober begonnen en eindigt die op 26 oktober 2018, 17.00 uur. Voor deze periode is 25 miljoen euro beschikbaar. Subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners en gemeenten.

De subsidiabele kosten bedragen dan maximaal 1 miljoen euro. In een samenwerkingsverband kan dit oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag. De subsidie bedraagt 50 procent, dus er is sprake van co-financiering.

Advies en begeleiding

Organisaties krijgen de subsidie alleen voor het advies en de begeleiding van de adviseur en dus niet om bijvoorbeeld opleidingen te betalen.  Wij adviseren u om de aanvraag zo snel mogelijk voor te bereiden. Gebruik maken van de subsidieregeling? Neem dan contact met ons op. Wij ondersteunen graag om uw werknemers duurzaam inzetbaar te houden.

 

bron: cmweb.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!