Terugkeer zonder belemmering

Terugkeer zonder belemmering

Nieuws van: 14 november 2016

Volgens de Sociaal Economische Raad (SER) heft in 2030 één op de vier werkenden een chronische ziekte, zoals kanker, hart- en vaatziekten of longaandoeningen.

Hoewel werkgevers dit weten, hebben zij vaak geen beleid voor de begeleiding van werknemers met een chronische ziekte. Uit onderzoek blijkt dat 77% van den ondervraagde HR-Managers geen beleid heeft. Ook ervaren werknemers belemmeringen na terugkeer op het werk. Ze noemen fysieke belemmeringen (76%) en verminderd concentratie concentratievermogen (63%). 20% ervaart sociale belemmeringen en gebrek van begrip en begeleiding door de leidinggevende. Deze belemmeringen kan de werkgever grotendeels wegnemen. Dat is de moeite waard want maarliefst twee derde van de chronische zieke werknemers geeft aan zich nog zeer verbonden te voelen met het werk.

Contact

Werkgevers voelen zich vaak ongemakkelijk en durven niet in gesprek te gaan. Toch is dat het belangrijkste: praten over wat de werknemer meemaakt en wil. Werk kan bij langdurige ziekte heel belangrijk zijn. Daarnaast kunnen deze werknemers nog een flink aantal jaren meedraaien en een nuttige rol in uw organisatie vervullen. Het is dus belangrijk in contact te blijven. Vraag advies aan de bedrijfsarts en informeer collega’s op de werkvloer goed.

Bron: Arbo Rendement

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!