Tijd voor aanvraag eigen risico WGA gaat dringen

Tijd voor aanvraag eigen risico WGA gaat dringen

Nieuws van: 25 juli 2016

Wil uw organisatie het risico van arbeidsongeschiktheid voor werknemers die onder de WGA vallen privaat verzekeren, dan moet de aanvraag uiterlijk 1 oktober bij de Belastingdienst binnen zijn. Organisaties die eigenrisicodrager zijn en dit willen blijven, hebben nog iets meer tijd om actie te ondernemen.

Werkgevers die de risico’s van arbeidsongeschiktheid voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) per 2017 zelf willen dragen, moeten hun aanvraag vóór 2 oktober 2016 indienen bij de Belastingdienst. Daarbij moeten zij een garantieverklaring meesturen waarin staat dat een bank of verzekeraar zich garant stelt voor het nakomen van verplichtingen tegenover werknemers, zoals de betaling van eventuele uitkeringen en re-integratietrajecten. Organisaties die al privaat verzekerd zijn en eigenrisicodrager willen blijven, moeten voor 2017 een nieuwe verklaring afgeven. Dat kan tot en met 31 december 2016.

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!