Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies 45 plussers

Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies 45 plussers

Nieuws van: 15 januari 2019

Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor 50 plussers.

Loopbaanadviseurs kunnen werkende 45 plussers een Ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van € 600,- aanvragen. Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. Het product dat uit het Ontwikkeladvies voortkomt is dan ook een persoonlijk ontwikkelplan waarin de deelnemer heeft beschreven wat voor acties hij/zij gaat ondernemen om zijn/haar mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen.

Voor wie?

Je komt in aanmerking voor het ontwikkeladvies als je:

  • 45 jaar of ouder bent
  • gemiddeld 12 uur of meer werkt
  • niet ziek bent
  • niet in een reorganisatie of ontslagregeling zit

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het ontwikkeladvies, of wilt u het ontwikkeladvies aanvragen? Wij helpen u graag! Neem contact op via telefoonnummer 0575 - 55 59 61 of e-mail casemanagement@1voud.nl. Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws. Volgt u ons al via Facebook en LinkedIn?

 

bron: fnv.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!