Updates over de nieuwe wet- en regelgeving

Updates over de nieuwe wet- en regelgeving

Nieuws van: 29 juni 2022

De laatste tijd zijn er een aantal updates geweest binnen de wet- en regelgeving. In deze blog lees je wat er allemaal veranderd is. Register Casemanager Angelique Sueters neemt je mee in de updates zodat ook jij weer op de hoogte bent!

Uitkering betaald ouderschapsverlof gaat omhoog naar 70 procent
Vanaf 2 augustus 2022 wordt de uitkering voor het betaald ouderschapsverlof verhoogd naar 70 procent. Ouders hebben vanaf dan recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Door de uitkering te verhogen, maakt het kabinet het eenvoudiger voor ouders om het ouderschapsverlof op te nemen. Het betaald ouderschapsverlof kan aangevraagd worden als de negen weken worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. In totaal hebben ouders recht op 26 weken ouderschapsverlof in de eerste 7 jaar van een kind.

Mochten de ouders niet alle 9 weken betaald verlof opnemen in het eerste jaar, dan kunnen ouders deze weken toevoegen aan de resterende 17 weken ouderschapsverlof. Deze weken zijn onbetaald. Het blijft net als nu voor werkgevers en werknemers wel mogelijk om daar aanvullende afspraken over te maken, bijvoorbeeld in een cao.

 

Verandering terugkeerpremie Ziektewet

Vanaf 1 januari 2024 gaat de terugkeer premie van de ziektewet van 50% naar 100% sectorale premie, indien je als eigenrisicodrager terugkeert naar het UWV.

 

Wijziging in de No-risk

Tegenwoordig stelt het UWV niet meer achteraf het ziekengeldrecht vast. De ziektewet kan nog maximaal 1 jaar met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Dit betekent dat bij een te late ontdekking het ziekengeld wordt misgelopen (ZW-uitkering) en de werkgever de toekomstige WGA-uitkering zelf moet betalen als eigenrisicodrager voor de WGA.

Voor de publiek verzekerde werkgevers betekent dit een verhoging van de gedifferentieerde premie WGA. Hierdoor wordt het signaleren van het recht op no-risk van uw werknemer nog belangrijker voor werkgevers. U mag dit aan werknemers vragen nadat hij of zij minimaal twee maanden in dienst is.

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!