Verandering in WIA-beoordelingen

Verandering in WIA-beoordelingen

Nieuws van: 2 februari 2023

Sinds 1 oktober 2022 is de WIA-beoordeling voor 60-plussers vereenvoudigd! Maar wat houdt dit nou eigenlijk in voor u als werkgever?

Per 1 oktober worden in de meeste gevallen de WIA-beoordelingen voor 60-plussers niet meer beoordeeld door een verzekeringsarts, maar door een arbeidsdeskundige. Dit is een van de maatregelen die minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft genomen om de achterstanden bij bijvoorbeeld het UWV aan te pakken.

Deze maatregel loopt tot 31 december 2023 en geldt voor 60-plussers die tussen 1 oktober en 1 januari 2024 officieel twee jaar ziek zijn. Deze mensen dienen beoordeeld te worden door een arbeidsdeskundige. Men kan na deze beoordeling een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen (WGA 80-100), tenzij ze nog werken en minder dan 35 procent inkomensverlies heeft. In dat geval krijgt men, zoals al het geval was, geen uitkering. Mocht het voorkomen dat de bedrijfsarts vaststelt dat er geen mogelijkheden meer tot werk zijn, dan volgt er nog een traject bij de verzekeringsarts.

Belangrijk is dat deze maatregel vrijwel niemand benadeelt. In de meeste gevallen geldt daarom dat zowel de werkgever als de werknemer in moeten stemmen met de vereenvoudigde beoordeling. Het is dus altijd mogelijk om een beoordeling aan te vragen bij de verzekeringsarts en in bezwaar te gaan. Werkgevers krijgen niet met extra kosten te maken, en cliënten krijgen een re-integratiedienstverlening aangeboden voor het UWV.

 

Wat betekent dit voor de werkgever?

Bent u als bedrijf geen eigenrisicodrager, dan heeft dit geen gevolgen voor uw premie -mits uw (ex)werknemers kiezen voor een vereenvoudigde beoordeling van de WIA-aanvraag. 

Bent u als bedrijf wel eigen risicodrager, dan betaalt u het UWV de WIA-uitkering -mits uw (ex)werknemers hier ook kiezen voor een vereenvoudigde beoordeling-. Wel blijft uw bedrijf zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex)werknemer.

 

Wat adviseert 1voud?

1voud adviseert om rekening te houden met alle betrokken partijen! Daarnaast is het is van belang om alle mogelijke gevolgen goed in beeld te hebben. Afhankelijk van de gemaakte afspraken is het mogelijk dat er nog andere financiële belangen zijn. Hierbij kun je denken aan de opbouw van een premievrij pensioen, of een bonus vanuit de WGA-hiaatverzekering bij het benutten van minimaal 50% van de restverdiencapaciteit.

Ook is het noodzakelijk dat er een goede controle plaatsvindt van de WHK-premie. Om ervoor te zorgen dat werkgevers niet benadeeld worden door deze maatregel, worden de toegekende uitkeringen op basis van deze maatregel niet aan de WHK-premie toegerekend. Medewerkers die vallen onder de vereenvoudigde WIA-beoordeling, worden vermeld tot de doelgroep ‘vereenvoudigde WIA-beoordeling zonder inzet verzekeringsarts bij 60-plus’. Onze ervaring leert ons wel dat er regelmatig fouten voorkomen in de jaarlijkse WHK-vaststelling, waardoor een grondige controle noodzakelijk is. 1voud ondersteunt haar klanten met positieve financiële resultaten die de moeite waar zijn. Graag gaan we met je hierover in gesprek! Bel ons op 0575 – 55 59 61 of mail ons via info@1voud.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!