Verzuimtrainingen voor een beter arbobeleid

Verzuimtrainingen voor een beter arbobeleid

Nieuws van: 3 mei 2023

Verzuimtraining voor een beter arbobeleid

Als werkgever zit je er uiteraard niet op een hoog verzuim te wachten. Wist je al dat er verschillende tools bestaan om het verzuim te beperken? Als werkgever heb je een grote invloed op het welzijn en welbevinden van jouw werknemers. Het is belangrijk dat leidinggevenden het arbobeleid goed in praktijk brengen, zodat het verzuim minder wordt.

Voor een goed arbobeleid en uitvoering is het belangrijk dat de werkplekken zo veilig mogelijk zijn en dat werknemers geen gezondheidsschade oplopen bij het uitoefenen van hun beroep. Dit is onder andere de verantwoordelijkheid van de werkgever, maar ook de werknemer heeft verplichtingen.

De volgende punten komen aan bod in een arbobeleid:

  • Opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  • Aanstellen van preventiemedewerkers;
  • Begeleiding van verzuim en re-integratie door een bedrijfsarts;
  • Aanbieden van Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO);
  • Organiseren van de bedrijfshulpverlening.

1voud Werken & Gezondheid is jou van dienst op het gebied van het arbobeleid. Wij zijn je van dienst op elk punt van het arbobeleid en organiseren ook trainingen om jou handvaten en tools te geven om verzuim te beperken. Wij verzorgen verzuimtrainingen en hebben een verzuimprotocol beschikbaar. Heb je al een verzuimprotocol beschikbaar dan kunnen wij dit ook voor jullie actualiseren!

Geïntereseeerd? Neem contact op met Stefano van Dam via 06 - 10 00 44 08!

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!