Vijf jaar 1voud: van oprichting naar toekomst

Vijf jaar 1voud: van oprichting naar toekomst

Nieuws van: 4 augustus 2020

Dit jaar is het 5 jaar geleden dat 1voud Arbo is opgericht. Bij aanvang was kristalhelder wat een arbodienstverlener moest bieden en wat vooral ook niet, maar ook wilden we starten met een pakkende 1voudige bedrijfsnaam. 1voud staat voor een persoonlijke en betrokken benadering naar werkgever en werknemer en het werken vanuit verbinding. De gesprekken met onze klanten gaan inmiddels over het “managen van verzuim” in de breedste zin, dus niet alleen over het begeleiden van verzuim maar ook over het voorkomen daarvan.

In 2017 is 1voud Arbo gecertificeerd als Arbodienst (ISO9001 kwaliteit & RCA), een mooie erkenning maar ook een nieuwe mijlpaal!
Mooi om anno nu te constateren dat de eerste bedrijven die destijds voor 1voud Arbo kozen tot op de dag van vandaag nog steeds gebruik maken van de dienstverlening van 1voud Arbo.

Ontwikkelingen

In het vijfjarig bestaan van 1voud Arbo hebben we veel zien gebeuren op gebied van wet- & regelgeving, maar is er ook een verandering gaande op gebied van werken en gezondheid. We moeten immers allemaal langer door werken, daarnaast is er in veel sectoren krapte op de arbeidsmarkt. Er vindt zo ook een verbreding plaats van naast passende verzuimbegeleiding ook het optimaal inzetbaar en vitaal houden van het personeel. Als je als organisatie te maken hebt met 4% verzuim dan is 96% van je werknemers aan het werk. Vanzelfsprekend wil je als werkgever deze grote groep op een goede en verantwoorde manier aan het werk houden. Maar.. hoe gezond en fit zijn ze? Dat is waar preventie begint. De inzetbaarheidsadviseurs van 1voud ondersteunen je graag door middel van inzetbaarheidsgesprekken met medewerkers. Met een praktische 0-meting binnen de organisatie kunnen we duidelijk en gericht het verbeterpotentieel binnen je organisatie in beeld brengen en de verzuimrisico’s op de korte en langere termijn aangeven. Zodat we je kunnen helpen om je organisatie inzetbaar en vitaal te maken, maar ook bestendig en duurzaam te houden.   

We helpen leidinggevenden bij het leren herkennen van vroeg signalen. Aangaande stress/angst, schuldenproblematiek, maar bijvoorbeeld ook bij verslaving. We werken toe naar een scenario dat een medewerker zelf actief meedenkt over diens inzetbaarheid of re-integratie. Investeren in inzetbaarheid heeft een goede werking op het voorkomen van verzuim(kosten).     

We krijgen ook steeds meer vragen op het gebied van HR. Vragen over tijdelijke en flexibele ondersteuning vanuit 1voud, maar vooral ook versterkend naar de eigen organisatie. Kun en moet je bijvoorbeeld anders naar verschillende leeftijdsgroepen kijken in relatie tot het werk? Spelen er per leeftijdsgroep andere zaken waarmee je rekening moet houden om verzuim te voorkomen?

Kortom, mooie, nieuwe en uitdagende vragen die inspelen op de ontwikkelingen van vandaag. Ontwikkelingen die vijf jaar na de oprichting, maken dat de bedrijfsnaam 1voud Arbo niet langer de lading dekt van onze brede dienstverlening.

1voud nieuwe stijl

Met trots introduceren wij vandaag naast 1voud Arbo twee nieuwe labels namelijk 1voud Inzetbaarheid & Vitaliteit en 1voud HR & Risicomanagement. En dat alles onder een nieuwe naam; 1voud Werken & Gezondheid. Met 1voud nieuwe stijl willen we vooral: Activeren, Motiveren en Stimuleren!

1voud nodigt je graag uit om een kijkje te nemen op de vernieuwde site www.1voud.nl en we zijn natuurlijk erg benieuwd naar je mening.

Als team zijn we klaar voor de toekomst!

Rianne van Daalen
Manager 1voud Werken & Gezondheid

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!