Voldoet uw Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) aan de richtlijnen volgens de wet?

Voldoet uw Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) aan de richtlijnen volgens de wet?

Nieuws van: 12 juni 2017

Nadat u de risico's in uw organisatie geĆÆnventariseerd en geĆ«valueerd hebt en een plan van aanpak hebt gemaakt, is het zaak uw RI&E te laten toetsen. De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RI&E door een gecertificeerde arbodienst/deskundige getoetst wordt. Dit gebeurt door middel van een bedrijfsbezoek. Tijdens dit bezoek zal gekeken worden of alle risico's op uw lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Ook adviseert deze deskundige bij het plan van aanpak.

Soms is toetsing niet nodig!

Er zijn uitzonderingen op de toetsingsverplichting. Of uw bedrijf toetsingsvrijstelling kan krijgen, hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat u gebruikt om uw RI&E op te stellen.

Instemming en inzage

De RI&E en het plan van aanpak moeten na de toetsing ook worden toegezonden aan de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT). Zij moeten met de RI&E en het plan van aanpak instemmen. Indien er geen OR of PVT is, geldt deze verplichting natuurlijk niet. Wel is in de Arbowet vastgelegd dat werknemers de RI&E moeten kunnen inzien wanneer zij dit willen (inzagerecht). Het is dan ook verstandig om de RI&E en het plan van aanpak te verspreiden onder uw personeel. Zo weet iedereen welke risico's er spelen en hoe die risico's aangepakt gaan worden.

Een erkend RI&E-instrument?

Bedrijven met maximaal 25 werknemers die voor het opstellen van de RI&E gebruik maken van een door het Steunpunt-RI&E erkend RI&E-instrument (te herkennen aan het groene logo:image_preview), hoeven hun RI&E niet te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst. Het betreffende bedrijf moet, om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van toetsing, wel vallen onder de branche waarvan het RI&E-instrument gebruikt wordt. In de RI&E instrumenten, genoemd op https://www.rie.nl/rie-instrumenten/, kunt u zien of de RI&E van uw branche is erkend en daarmee in aanmerking komt voor toetsingsvrijstelling. Van belang is ook dat op het tijdstip van afronden van uw RI&E het RI&E instrument erkend was. Zie daarvoor op https://www.rie.nl/faqs/geldige-en-vervallen-erkenningen-voor-rie-instrumenten/ voor het tijdstip van toekenning en vervallen van de erkenningen van de RI&E-instrumenten.

Bron: https://www.rie.nl/

 

 

Actueel onderwerp op uw agenda?

Is (toetsing van) de Risico Inventarisatie & Evaluatie een actueel onderwerp op uw agenda? Neem dan contact met ons op, via telefoonnummer 0575-555961, voor een passend voorstel.    

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!