Vragen die u wel mag stellen aan een zieke werknemer

Vragen die u wel mag stellen aan een zieke werknemer

Nieuws van: 2 januari 2017

Als een werknemer zich ziek meldt, mag u niet vragen naar de aard of oorzaak van de ziekte. Op basis van de beleidsregels van de AP mag u wel naar de volgende gegevens over de gezondheid vragen:

* Het telefoonnummer en adres;

* De vermoedelijke duur van het verzuim;

* De lopende afspraken en werkzaamheden;

* Of de werknemer onder één van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt);

* Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;

* Of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is bij wie u schade kunt verhalen (is er een regresmogelijkeheid?).

Bron: Arbo Rendement

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!