Week van het geld

Week van het geld

Nieuws van: 23 maart 2021

22 tot en met 26 maart is het de “Week van het geld”. ‘Leren omgaan met geld is goud’ is het thema van deze week. Door kinderen al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële redzaamheid als ze volwassen zijn.

Wist je dat maar liefst 46% van de werkgevers te maken krijgt met loonbeslagen? En zelfs 62% van alle Nederlandse werkgevers te maken heeft met personeel dat financiële problemen heeft? 

Sinds kort werkt 1voud Werken & Gezondheid samen met budgetcoach Stephanie de Kruijff. Zij maakt financiële problemen bespreekbaar en werkt samen met werkgever en werknemer aan de oplossing. Zo ontstaat er weer rust en balans, zowel thuis als op het werk. 

Een goede basis, zowel op het werk als thuis, is een belangrijke voorwaarde voor een tevreden en goed functionerende werknemer. Als werkgever investeer je vooral in de basis op het werk en heb je vaak weinig zicht op de privésituatie van werknemers. Toch kan die meer invloed hebben dan je beseft. Ziekteverzuim, fraude, diefstal of loonbeslag bij werknemers. Het zijn signalen die erop kunnen wijzen dat er financiële problemen zijn. 

Wat is dan de impact van geldzorgen op de werkvloer? 

Het hebben van geldzorgen heeft grote invloed op mensen en hun inzetbaarheid. Zo hebben werknemers met geldzorgen last van stress en zijn ze gevoeliger voor fraude en diefstal. Bovendien zijn deze medewerkers vaker ziek en zien we dat de productiviteit omlaag gaat. Als werkgever kun je medewerkers helpen door het intern bespreekbaar te maken en het onderwerp uit de “taboesfeer” te halen. 

 

Wij zetten een aantal tips voor je op een rijtje om medewerkers met geldzorgen financieel fit te maken.

1. Ga in gesprek met medewerkers over de situatie
2. Creëer een veilige omgeving
3. Wees terughoudend met voorschotten en leningen
4. Schakel een vertrouwenspersoon, bedrijfsmaatschappelijk werker of arboarts in.

 

Hoe signaleer je dat je medewerker financiële problemen heeft? 

Het vroegtijdig herkennen van financiële problemen bij werknemers kan veel ellende voorkomen. Een van de meest voorkomende signalen is een loonbeslag. Hierdoor raak je als werkgever direct betrokken bij schuldenproblematiek. De financiële problemen zijn dan al vaak redelijk gevorderd. Maar er zijn meer signalen waar je alert op kan zijn, zodat je eerder actie kunt ondernemen:  

  • Werknemer leent geld van collega’s
  • Verzoek om een lening of voorschot
  • Toename van ziekteverzuim
  • Werknemer belt met schuldeisers of deurwaarders 
  • Verzoek om hulp bij het oplossen van problemen
  • Fraude of diefstal
  • Werknemer is stressgevoelig of heeft concentratieproblemen
  • Verzoek om extra te werken
  • Niet meedoen aan sociale activiteiten 

Herken jij deze signalen bij één van je werknemers en heb je advies nodig op dit gebied? Bel dan 1voud Inzetbaarheid & Vitaliteit op 0575-555961 of mail naar info@1voud.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!