Werken tijdens de warmte

Werken tijdens de warmte

Nieuws van: 21 juni 2019

Welke acties moet je vooral ondernemen om je werknemers door de warme dagen heen te loodsen?

Met de hittegolven van vorig jaar nog vers in ons geheugen, hebben we de eerste vraag over werken in warme omstandigheden al ontvangen. “Wanneer is het te warm om te werken”. Het mag duidelijk zijn dat werken tijdens hoge buitentemperaturen vraagt om aanpassingen en maatregelen. Maar wat moet er eigenlijk geregeld worden? Wat staat hierover in de Arbowet?

Het Arboportaal, een website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft onlangs extra aandacht aan dit onderwerp besteedt in hun magazine. Ze geeft hierin onder andere aan dat artikel 6.1 van het Arbobesluit bepaalt dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer. Dat is nogal algemeen, daarom hieronder wat handvatten.

 

WANNEER IS HET TE WARM OM TE WERKEN?

Er is in elk geval geen simpel antwoord op te geven. De temperatuur maar ook de luchtvochtigheid, de luchtsnelheid, de mate van inspanning en de kleding van iemand zijn mede bepalend voor het antwoord op deze prangende vraag. Het verschilt bijvoorbeeld nogal of je stil zit achter je bureau en beeldschermwerk verricht of je staat buiten in de zon en bent aan het snoeien.

De FNV heeft een online hittestress calculator en hiermee wordt een globale indicatie verkregen om te bepalen of het te warm is om te werken. Daarnaast is het uiteraard van belang om een deskundige in te schakelen voor een gedegen advies.

Op de website van FNV staan ook algemene tips over werken tijdens warmte, zoals:

 • Drink voldoende water;
 • Werk niet te lang achter elkaar;
 • Pauzeer in koele ruimtes;
 • Zorg voor extra ventilatie;
 • Schakel warmte producerende apparaten uit waar dat kan;
 • Draag aangepaste kleding.

WERKEN TIJDENS WARMTE: ALGEMENE REGELS VOOR KANTOREN

Op de website van Arboportaal zijn algemene regels voor kantoren terug te vinden, hieronder voor je samengevat.

 • Voor werk in kantoren en kleine werklokalen bestaan er algemene regels om te bepalen of de temperatuur niet te hoog is voor de werkzaamheden die worden verricht. Het gaat hier om een indicatie en dus niet om wettelijke grenswaarden.
 • In de zomer is de ideale temperatuur tussen de 23 en 26˚C.
 • Bij temperaturen boven de 26˚C is er sprake van een extra lichamelijke belasting en behoort men na te denken over maatregelen.
 • Voor licht fysiek kantoorwerk geldt een maximum van 28˚C.
 • Voor intensief lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 26˚C. Mits er een duidelijk voelbare luchtstroom is. Zonder voelbare luchtstroom mag het niet warmer zijn dan 25˚C.
 • Voor zeer lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 25˚C. Mits er een voelbare luchtstroom is. Anders mag het niet warmer dan 23˚C zijn.

Het Arboportaal magazine bevat nog meer informatie, interessante artikelen en informatie over het belang van de juiste kleding en goed (in)smeren.

En vanzelfsprekend kun je ook bij 1voud Arbo terecht voor advies en onderzoek naar het binnenklimaat en werken tijdens warmte.

 

Dit artikel is eerder verschenen op de website van Prisma Arbozorg

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!