Werkgevers hebben meer kennis nodig over wijzigingen Arbowet

Werkgevers hebben meer kennis nodig over wijzigingen Arbowet

Nieuws van: 26 oktober 2018

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bleek dat werkgevers nog onvoldoende bekend zijn met de inhoud van wijzigingen van de Arbowet. Daarom organiseert het ministerie een bijeenkomst over de toekomst van arbozorg in organisaties.

Uit het onderzoek De gewijzigde Arbowet, uitgevoerd onder arbobe├»nvloeders, bleek vorige maand dat veel werkgevers nog niet weten wat precies de wijzigingen in de Arbowet zijn. Ze weten wel dat de wet is gewijzigd, maar niet wat dit inhoudelijk eigenlijk betekent. De vernieuwde Arbowet legt de verantwoordelijkheid voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden nog meer bij de werkgever en werknemers. Samenwerking is dus belangrijk. Op donderdag 22 november organiseert het ministerie van SZW een netwerkbijeenkomst Arbozorg 2020: meer preventie & samenwerking. Het doel van deze bijeenkomst is om met elkaar stappen te zetten om de arbeidsgerelateerde zorg in de toekomst te verbeteren. Aanmelden kan via www.arbozorg2020.nl.

Meer informatie nodig over basiscontract

Het onderzoek is een momentopname uit juni 2018, dus nog voor de deadline van 1 juli 2018 waarop werkgevers moesten beschikken over een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts. Een derde van de deelnemers aan het onderzoek gaf aan met geen enkele wijziging inhoudelijk bekend te zijn. Bij grote organisaties is slechts 4% niet op de hoogte van de inhoudelijke wijzigingen. Twee op de vijf respondenten gaf aan meer informatie nodig te hebben en een derde vindt dat er in de eigen organisatie meer voorlichting moet zijn over arbozorg. Respondenten willen vooral meer weten over de invoering van het basiscontract en het inschakelen van de bedrijfsarts (tools).

Overzicht van alle wijzigingen van de Arbowet

De Arbowet is op 1 juli 2017 gewijzigd. Het doel van de wijziging is om werkgever en werknemers meer verantwoordelijk te maken voor de geboden arbozorg in de eigen organisatie. Ook is preventie van beroepsziekten (tools) belangrijker geworden. De bedrijfsarts krijgt hierbij nadrukkelijker een rol; zo moet hij de werkgever adviseren over preventiemaatregelen in de organisatie en moet hij beroepsziekten melden bij het Nederlands centrum voor Beroepsziekten (NCVB). Speciaal voor werkgevers in het mkb is eind vorig jaar een brochure gepubliceerd met een overzicht van wijzigingen van de Arbowet.

 

Bij vragen rondom dit onderwerp helpen we je uiteraard graag verder. Volg je ons al via Facebook en LinkedIn?

 

bron: Rendement.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!