Ziek op vakantie gaan en ziek worden tijdens vakantie

Ziek op vakantie gaan en ziek worden tijdens vakantie

Nieuws van: 12 juni 2019

Mag mijn zieke werknemer op vakantie gaan? Mijn werknemer is ziek geworden op vakantie, wat nu?

Mag mijn zieke medewerker op vakantie gaan?

Als een zieke medewerker wil afreizen naar een vakantieadres, zowel in het binnenland als in het buitenland, dan heeft de medewerker toestemming van zijn leidinggevende nodig. De leidinggevende zal zich voor de toestemming baseren op het advies van de bedrijfsarts.

De vakantie mag de re-integratie of genezing niet in de weg staan. Dit is ter beoordeling aan de bedrijfsarts.

Mijn werknemer is ziek geworden op vakantie, wat nu?

Leg dan in het verzuimprotocol vast dat de medewerker zijn leidinggevende zo spoedig mogelijk telefonisch informeert. De medewerker moet zijn (verblijf) adres doorgeven (binnen of buiteland). Het is belangrijk dat een medewerker die ziek is geworden tijdens vakantie om bij een arts ter plaatse een schriftelijke (arbeids)ongeschiktheidsverklaring op te vragen. De medische verklaring dient de volgende gegevens te bevatten:

  • de aard van de ziekte;
  • het verloop van de ziekte;
  • de ingestelde therapie / medicatie;
  • een verklaring van medische ongeschiktheid tot reizen (indien van toepassing).

Wanneer je in het buitenland verblijft dan dient de (arbeids)ongeschiktheidsverklaring door de arts in het Engels, Duits of Frans te worden opgesteld. Op grond van deze originele verklaring (dus geen kopie hiervan) beoordeelt de bedrijfsarts achteraf de arbeidsongeschiktheid. Dat is noodzakelijk voor de loondoorbetaling en ter verkrijgen van vervangende vakantie uren. Indien de medewerker geen ongeschiktheidsverklaring kan overleggen, worden de afgesproken vakantiedagen afgeschreven.

Vakantiedagen opnemen tijdens ziekte /  afschrijven vakantiedagen

De hoofdregel is dat bij volledige opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte, er ook volledig wordt afgeschreven bij vakantie. In de situatie dat een medewerker bijvoorbeeld 2 uur passende werkzaamheden verricht dan, wordt er in geval van het opnemen van een vakantiedag 8 uur afgeschreven.

Toch nog een vraag over een zieke medewerker en vakantie? Telefonisch tijdens kantooruren; 0575-555961 of per e-mail; info@1voud.nl o.v.v. vraag zieke medewerker en vakantie.    

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!