Werknemers verplichten te vaccineren?

Werknemers verplichten te vaccineren?

Nieuws van: 22 juli 2021

Momenteel wordt er druk gevaccineerd in ons land en zijn er flinke discussies gaande over wel of niet vaccineren. Sommige mensen vaccineren niet omdat ze in complottheorieën geloven. Anderen vaccineren weer niet omdat ze denken dat het niet veilig is. En zo heeft iedereen zijn eigen reden en overtuiging. Het heeft veel onrust en zelfs familieruzies veroorzaakt. Maar hoe is het nu voor de werkgever? Wat mag je wel en niet vragen? Mag je een werknemer verplichten om zich te laten vaccineren? En wat als er een werknemer corona krijgt die zich niet heeft laten vaccineren moet je die dan wel doorbetalen of ben je ziek door nalatigheid?

Het zijn geen makkelijke zaken waar je als werkgever mee te maken krijgt maar de wetgeving is hier heel duidelijk in. U mag als werkgever niet vragen of uw werknemer gevaccineerd is. Uw werknemer mag dat uiteraard wel vertellen aan u maar u mag dit niet vastleggen. Maar wat nu als een ongevaccineerde werknemer corona krijgt is hij dan ziek door nalatigheid? Dan ontstaat dezelfde discussie als bij bijvoorbeeld een been breken bij een ongeluk op wintersport. Een ongeluk veroorzaak je niet opzettelijk. Je niet laten vaccineren is een persoonlijke keuze maar niet een keuze om corona te krijgen. De werkgever is dus verplicht om ook het loon van deze werknemers door te betalen.

Ook het verplicht stellen door de werkgever om je te laten vaccineren mag niet. Tijdens een sollicitatiegesprek mag je niet aan de sollicitant niet vragen of deze gevaccineerd is. Dit valt allemaal onder de privacygevoelige informatie. Gezondheidsgegevens zijn volgens de AVG bijzondere persoonsgegevens. Het is verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij er een uitzondering geldt. Meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/mag-u-persoonsgegevens-verwerken

Het wel of niet vaccineren kan bij de werknemers onderling ook weer onrust brengen. Maak het bespreekbaar op de werkvloer als je dit merkt. Het is belangrijk dat er naar elkaar geluisterd wordt en er niet wordt veroordeeld. Probeer je te verplaatsen in de ander en laat elkaar in zijn/haar waarde.

Tenslotte: heeft u uw RI&E op orde? Vanwege de corona pandemie zijn er extra regels opgenomen in het Arbobesluit:

  • De hygiëne moet voldoende op orde zijn om (verdere) verspreiding van het virus te voorkomen.
  • Uw werknemers moeten voldoende zijn voorgelicht over hoe het coronavirus op de arbeidsplaats kan worden bestreden.
  • Het toezicht op het naleven van deze noodzakelijke maatregelen en voorzieningen moet goed zijn

Als je niet aan bovenstaande eisen voldoet dan kan dit grote gevolgen hebben. De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid mag bij herhaalde overtreding niet alleen een boete uitschrijven, maar ook per direct het werk stil laten leggen.

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!