Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Voor alle bedrijven met personeel in dienst, is het opstellen van een RI&E verplicht. Het uitvoeren van de RI&E kan ertoe leiden dat er nu meer tijd moet worden genomen om deze op te stellen of te actualiseren. Het is een omvangrijk document waarin alle risico’s, die inherent zijn aan de aard en werkzaamheden van het bedrijf in kaart worden gebracht.

Waarom een RI&E

De nieuwe eisen voor de RI&E zijn ingegaan, er is het een en ander veranderd met betrekking tot de toetsing. Voor alle bedrijven met personeel in dienst, is het opstellen van een RI&E verplicht. Het uitvoeren van de RI&E kan ertoe leiden dat er nu meer tijd moet worden genomen om deze op te stellen of te actualiseren. Het is een omvangrijk document waarin alle risico’s, die inherent zijn aan de aard en werkzaamheden van het bedrijf in kaart worden gebracht. Daarnaast moeten voor het opstellen van de RI&E de inzichten van de bedrijfsarts en of andere (meerdere) kerndeskundigen worden betrokken. Daarnaast is de RI&E in een organisatie een “levend” document, dat aanpasbaar blijft. Het is altijd mogelijk dat er nieuwe risico’s ontstaan of bestaande risico’s veranderen.

Wat houdt een RI&E in

De inventarisatie
De eerste stap bij een RI&E is het systematisch in kaart brengen van de risico’s binnen je bedrijf. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

 • Gevaarlijke stoffen: Zijn er binnen je bedrijf stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de veiligheid en gezondheid? En zo ja, welke zijn dat dan? In hoeverre staan medewerkers bloot aan deze stoffen?
 • Beeldschermwerk: wordt er veel achter beeldschermen gewerkt? Zo ja, hoe lang werken medewerkers gemiddeld achter een beeldscherm?
 • Geluidsoverlast: is er sprake van overmatig geluid binnen je organisatie? Zo ja, kan dit geluid leiden tot gehoorschade/doofheid of gezondheidsklachten?
 • Fysieke belasting: lopen medewerkers de kans om lichamelijk overbelast te raken? Zo ja, hoe groot is de fysieke belasting bij hen?
 • Ongewenste omgangsvormen: lopen medewerkers het risico te maken te krijgen met (seksuele) intimidatie en geweld?
 • Binnenklimaat: is het klimaat binnen je bedrijf niet optimaal? Of klagen medewerkers hierover?

Het plan van aanpak
Een goed plan van aanpak helpt je op weg om, goed afgewogen, de verschillende risico’s aan te pakken. Per risico staat aangegeven wat je wanneer moet doen.

Toetsing van de RI&E
De RI&E en het plan van aanpak moet worden beoordeeld door een gecertificeerde arbodienst en gecertificeerde (meerdere) Arbokerndeskundigen. Zij kijken of de RI&E compleet en betrouwbaar is en of deze uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek. Daarnaast stellen ze een advies op aan de werkgever over onder andere het plan van aanpak. Vrijwel elke organisatie is verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (R&E) uit te voeren. In de RI&E worden de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers binnen je bedrijf in kaart gebracht. 1voud voert graag de RI&E voor je uit en toetst deze vervolgens. Mocht je het zelf willen doen, helpen we je er graag bij.

RI&E via 1voud Arbo

1voud Arbo kan je op drie manieren helpen:

 • Je voert zelf de RI&E uit en wij toetsen deze.  
 • Je voert zelf de RI&E uit en wij begeleiden het proces en toetsen de RI&E.  
 • Wij voeren de RI&E voor je uit.

Als gecertificeerde arbodienst heeft 1voud Arbo alle expertise in huis om je RI&E uit te voeren en hierover te adviseren. We werken voornamelijk voor klanten in het oosten van het land. De deskundigen van 1voud Arbo komen ook uit deze regio. Ze hebben affiniteit en zijn bekend en vertrouwd met de cultuur en manier van werken in dit deel van Nederland.

Elk bedrijf is anders. We houden er bij ons plan van aanpak daarom rekening mee dat de nodige aanpassingen die er binnen je bedrijf moeten worden gedaan ook uitvoerbaar zijn. Onze adviezen zijn praktisch en helder.

Aan de hand van je branche, het aantal medewerkers, het aantal locaties en je wensen, stellen wij graag een maatwerkofferte voor je op.

Voor welke ondernemingen is een RI&E niet verplicht?

Een aantal ondernemingen zijn niet verplicht een RI&E uit te voeren. Dit zijn bedrijven waar alle werknemers samen minder dan 40 uur per week werken.

Voorkomen is beter dan genezen.

Investeren in het voorkomen van ongevallen, werkgerelateerd verzuim en beroepsziekten heeft zin! Volgens internationale onderzoeken levert elke euro die in goede veiligheid en gezondheid op het werk is geïnvesteerd naar schatting €2,20 op. De kosten-batenverhouding van veiligheids- en gezondheidsmaatregelen is dus gunstig.

 

Wil je snel een RI&E uit laten voeren of laten toetsen?

 

Maak hier je afspraak Bel ons Mail ons

Terug naar Preventie

De kracht van
1voud

 • Daadkracht
 • Deskundigheid
 • Bevlogenheid
 • Proactiviteit

Neem contact op

Mail ons

info@1voud.nl

Wij nemen binnen 24 uur contact op

Bel ons

0575 55 59 61

Maandag t/m vrijdag 08:30 - 17:00 uur.

Afspraak inplannen

Maak een afspraak!

Vrijblijvend een afspraak met ons inplannen.

Activeren, Motiveren & Stimuleren