Arbeidsconflict ziekmelding

Arbeidsconflict ziekmelding

Zieke medewerker of een arbeidsconflict? 

In basis heb je als werkgever afgesproken in een arbeidsovereenkomst met een werknemer; arbeid voor loon. Op het moment dat een medewerker zich ziekmeld is er sprake van het eenzijdig niet nakomen van de arbeidsovereenkomst.  

Als eerste een paar voorbeelden wat voor een medewerker de aanleiding kan zijn om zich ziek te melden, maar wat in de praktijk gewoonweg geen ziekmelding betref, maar een arbeidsconflict is.

Voorbeelden waarbij je als werkgever op je hoede moet zijn als je een verzuimmelding krijgt;

  • (dag ervoor) Minder positief functioneringsgesprek
  • Medewerker aangesproken op veelvuldig te laat komen
  • Medewerker aangesproken of het niet halen van afgesproken targets
  • Woorden met de leidinggevende op de werkvloer gehad

Wat moet je te allen tijde als werkgever zien te voorkomen?

Als werkgever moet je te allen tijde zien te voorkomen dat je een verzuimmelding van een medewerker accepteert waarvan je weet dat er “iets” op de achtergrond speelt wat resulteert in het besluit van de medewerker om ziek te melden. Een medewerker die namelijk eenmaal als ziek staat geregistreerd en daarmee in verzuim is, is hier nog niet op heel 1voudige wijze weer uit te krijgen. Een zieke medewerker geniet namelijk bescherming.

Ziekmelding parkeren en hoe dan verder?

Als eerste is het gewenst dat je bij de medewerker aangeeft dat je zijn ziekmelding niet accepteert maar even “parkeert”. Met het parkeren van de ziekmelding koop je je als werkgever tijd om een persoonlijk gesprek met de medewerker aan te gaan en samen te onderzoeken of er inderdaad sprake is van een ziekmelding, een andere verlofsituatie of een arbeidsconflict. Als het je echter als werkgever niet lukt om zelf het gesprek met de medewerker aan te gaan, dan kun je via je Arbodienst een afspraak voor de medewerker inplannen bij de bedrijfsarts. Van de bedrijfsarts komt er dan een terugkoppeling op de vraag; is medewerker ziek of is er sprake van een arbeidsconflict.   

Toch nog een vraag over of je te maken hebt met een zieke medewerker of een arbeidsconflict? Telefonisch tijdens kantooruren; 0575-555961 of per e-mail; info@1voud.nl o.v.v. vraag arbeidsconflict ziekmelding.     

Neem contact op Of bel me terug

Activeren, Motiveren & Stimuleren