Hoofdpijndossiers

Hoofdpijndossiers

Soms heb je een verzuimdossier, waar je van wakker ligt. Een van je medewerkers heeft bijvoorbeeld al lang klachten. De tijd tikt door en er komt maar geen heldere diagnose. Gesprekken hierover met de bedrijfsarts en je arbodienstverlener leveren niets op. Wat nu?

Een onafhankelijke kritische blik

Heb jij ook een ‘hoofdpijndossier’ waar je samen met je arbodienst of arbodienstverlener niet goed uitkomt? Waar onvoldoende zicht is op de verwachte duur van het verzuim of waarbij je arbodienstverlener te weinig richting geeft? Laat 1voud Arbo dan naar het verzuimdossier kijken. Binnen onze arbodienst hebben we alle disciplines in huis die je dossier op een onafhankelijke en deskundige manier kunnen beoordelen.

Wat doen we precies?

We lichten het hele verzuimdossier door. We kijken samen naar:

  • Wat is er precies gebeurd in het dossier?
  • Welke stappen zijn wanneer in het traject gezet?
  • Is het traject ‘UWV-proof?’
  • Wat moet er nog gebeuren?
  • Welke expertise moet er nog worden ingezet?

Wie zetten we in?

Casemanager
De casemanager analyseert het dossier, schakelt zo nodig de juiste experts in en koppelt het resultaat persoonlijk aan je terug.

Bedrijfsarts of arbeidsdeskundige
In sommige gevallen laten we een van onze bedrijfsartsen of arbeidsdeskundigen naar het dossier kijken. Een arbeidsdeskundige checkt bijvoorbeeld of er voldoende is gekeken naar ander passend werk binnen of buiten de eigen organisatie. Een bedrijfsarts kan kijken of de belastbaarheid goed is ingeschat.

Onze deskundigen hebben kennis van de UWV-werkwijze. Onze adviezen worden gegeven conform de UWV-criteria.

Wat is het resultaat?

Nadat we het dossier hebben doorgelicht, ontvang je van ons een advies met heldere aanbevelingen. Natuurlijk kunnen wij je helpen de geadviseerde stappen te zetten, maar je kunt het advies ook gebruiken om het gesprek met je eigen arbodienstverlener aan te gaan.

Onze aanpak loont

Door deze aanpak hebben we voor veel opdrachtgevers loonschade kunnen voorkomen. Ook beperkten we in veel gevallen de duur van verzuimtrajecten. Hiermee bespaarden we opdrachtgevers niet alleen veel werk en frustratie,  maar ook flinke kosten.

In welke situaties is het zinvol 1voud Arbo naar een verzuimdossier te laten kijken?

Samenwerking met arbodienstverlener verloopt stroef
De samenwerking met je arbodienst of bedrijfsarts bij een re-integratietraject van een medewerker loopt niet soepel. De communicatie verloopt stroef en de re-integratie stagneert hierdoor. 1voud Arbo checkt hoe het traject is verlopen en haalt boven water wat de redenen zijn waardoor het niet goed loopt.

Verzuimtraject verloopt niet optimaal
Een medewerker dreigt langdurig arbeidsongeschikt te worden. Je hebt het idee dat het verzuimtraject niet optimaal is verlopen. 1voud Arbo bekijkt het traject nog eens kritisch en je krijgt concrete adviezen over verbetermogelijkheden.

Zijn aangepaste werkzaamheden wel passend?
De bedrijfsarts adviseert een medewerker aangepaste werkzaamheden te laten uitvoeren. De medewerker doet dit, maar blijft aangeven dat de klachten aanhouden en meldt zich ziek. De bedrijfsarts houdt vol dat de medewerker de werkzaamheden moet kunnen doen. 1voud Arbo inventariseert de advisering van de bedrijfsarts en achterhaalt of er eventueel andere zaken spelen in dit traject. We geven advies over te nemen stappen.

 

Wil jij je hoofdpijndossier kritisch onder de loep laten nemen?

 

Maak hier je afspraak Bel ons Mail ons

Terug naar Casemanagement

De kracht van
1voud

  • Daadkracht
  • Deskundigheid
  • Bevlogenheid
  • Proactiviteit

Neem contact op

Mail ons

info@1voud.nl

Wij nemen binnen 24 uur contact op

Bel ons

0575 55 59 61

Maandag t/m vrijdag 08:30 - 17:00 uur.

Afspraak inplannen

Maak een afspraak!

Vrijblijvend een afspraak met ons inplannen.

Activeren, Motiveren & Stimuleren