Second opinion bedrijfsarts

Second opinion bedrijfsarts

In het Basiscontract dat een werkgever afsluit met een Arbodienst (vangnetregeling) is opgenomen wie de bedrijfsarts is indien er sprake is van een Second Opinion. Op 1 juli 2017 is de arbeidsomstandighedenwet gewijzigd en hierin is opgenomen dat een werknemer recht heeft op een second opinion door een externe onafhankelijke bedrijfsarts.

Wanneer kun je het recht claimen op een Second Opinion Bedrijfsarts?

Dit kan op het moment dat je je als werknemer niet kunt vinden in het arbeid medische oordeel van de “eerste” bedrijfsarts. Indien je een Second Opinion wenst, dien je dit zelf bespreekbaar te maken bij je eerste bedrijfsarts. De grond waarop je een Second Opinion wenst is namelijk van cruciaal belang. De eerste bedrijfsarts moet het verzoek tot een second opinion accepteren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De bedrijfsarts moet deze argumenten dan schriftelijk aan de werknemer kenbaar maken. Het niet leuk of aardig vinden van de Bedrijfsarts is geen reden om een Second Opinion aan te vragen.

Voorbeelden wanneer het aanvragen mogelijk is:

  • Als werknemer heb je het vermoeden dat er sprake is van een beroepsziekte en je twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts;
  • Als werknemer twijfel je aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts over welke werkzaamheden je tijdens het verzuim wel of niet kan verrichten.

Concrete voorbeelden waarvoor het niet mogelijk is een Second Opinion aan te vragen:

  • Er is sprake van een (arbeids) conflict tussen de werkgever en de werknemer;
  • Als medewerker probeer je meerdere malen een verzoek om een second opinion aan te vragen voor dezelfde vraag;
  • Je hebt als medewerker een ongespecificeerde vraag en deze wens je niet verder toe te lichten.

Als werkgever draag je de kosten voor het uitvoeren van de Second Opinion.

Het aanvragen van een Second Opinion Bedrijfsarts is exclusief voor werknemers

Toch nog een vraag over de mogelijkheden of onmogelijkheden om een Second Opinion Bedrijfsarts aan te vragen? Telefonisch tijdens kantooruren; 0575-555961 of per e-mail; info@1voud.nl o.v.v. vraag Second Opinion Bedrijfsarts.

Neem contact op Of bel me terug

Activeren, Motiveren & Stimuleren