Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding

Ziek en wat nu?

Wie ziek is wil zo snel mogelijk beter worden. U bent er erbij gebaat dat uw werknemer snel terugkeerd in het arbeidsproces. Wij begeleiden uw zieke werknemer vanaf de ziekmelding tot aan de re-integratie.

Volgens de Ziektewet is er niet zo zeer sprake van ziek zijn, maar van arbeidsongeschiktheid voor de betreffende functie als gevolg van ziekte of gebrek. Of er wettelijk gezien sprake is van arbeidsongeschiktheid kan alleen vastgestled worden door een bedrijfsarts. Laten we om misverstanden te voorkomen, blijven spreken van ziekte.

In een aantal gevallen is het niet terecht wanneer een werknemer zich ziek meldt, bijvoorbeeld als er sprake is van een arbeidsconflict of een ziek kind dat moet worden verzorgd. Dat zijn momenten waarop wellicht verlof kan worden opgenomen. Maar ook als een werknemer wel ziek is maar niet ongeschikt om zijn werk te doen, is er geen reden om ziek te melden.

Wetgeving

Zowel de werkgever als zijn werknemers hebben plichten en rechten. De Wet Verbetering Poortwachter is een wet die beschrijft wat en wanneer werkgever en werknemer iets moeten doen, in het kader van verzuimbegeleiding en re-integratie. Onze casemanager is uw vaste aanspreekpunt voor alles wat betrekking heeft op het gebied van arbo en gezondheid.

Hoe kan 1voud bijdragen? 

De casemanager is de spreekwoordelijke "spin in het web" tussen werknemer, werkgever en bedrijfsarts. 1voud Arbo biedt verzuimbegeleiding afgestemd op de wensen van de organisatie. Dit is te allen tijde maatwerk. Het streven van 1voud is om samen met de werknemer en werkgever te komen tot snel herstel en spoedige re-integratie!

Hulp nodig bij verzuim?

Wilt u toch liever een gecetificeerde arbodienst inschakelen voor uw verzuimbegeleiding? Neem contact met ons op via telefoonnummer 0575-555961 of e-mail casemanagement@1voud.nl en bekijk wat wij voor kunnen betekenen! 

Maak een afspraak

Activeren, Motiveren & Stimuleren