Ziekmelden werknemer

Ziekmelden werknemer

Ziekmelden werknemer

Wie als werkgever een zieke medewerker heeft, wil graag dat deze medewerker zo snel mogelijk weer beter wordt. Werkgever en werknemer hebben beide belang bij een spoedig herstel. Logisch, omdat werknemers in dienst zijn gekomen om het werk te verrichten dat bij hun functie hoort. Als zij hun taken niet uitvoeren, kan het betekenen dat er in een fabriek machines stil staan, dat een vrachtauto niet rijdt of dat een schoolklas geen les krijgt. En dat kan weer gevolgen hebben voor het voortbestaan van de organisatie: zonder productie of dienstverlening geen omzet, zonder omzet geen winst, zonder winst houdt een bedrijf op te bestaan. Dan verliezen werknemers hun baan en waarschijnlijk ook een groot deel van hun inkomen.

Ziek of niet ziek

Volgens de ziektewet is er niet zo zeer sprake van ziek zijn, maar van arbeidsongeschiktheid voor de eigen functie als gevolg van ziekte of gebrek. Of er wettelijke gezien sprake is van arbeidsongeschiktheid kan alleen vastgesteld worden door een bedrijfsarts. Laten we om misverstanden te voorkomen, blijven spreken van ziekte.
In een aantal gevallen is het niet terecht wanneer een werknemer zich ziek meldt, bijvoorbeeld als er sprake is van een arbeidsconflict of een ziek kind dat moet worden verzorgd. Dat zijn momenten waarop wellicht verlof kan worden opgenomen. Maar ook als een werknemer wel ziek is maar niet ongeschikt om zijn werk te doen, is er geen reden om ziek te melden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een boekhouder met een gebroken enkel in het gips; die kan waarschijnlijk zittend werk doen.

Verzuim melden bij arbodienst

Is een werknemer langdurig ziek? Dan kan een arbodienst samen met de bedrijfsarts u als werkgever ondersteunen bij de aanpak van het verzuim en de eventuele re-integratie van de werknemer. Samen met de casemanager wordt bekeken op welke manier de werknemer zijn herstel weer kan bevorderen en weer het werk weer kan uitoefenen. Neem contact met ons op via telefoonnummer 0575-555961 of e-mail casemanagement@1voud.nl en bekijk wat wij voor kunnen betekenen!

Neem contact met ons op

Activeren, Motiveren & Stimuleren