Binnenklimaatonderzoek

Binnenklimaatonderzoek

Blijkt uit de risico- inventarisatie & -evaluatie dat het binnenklimaat binnen je bedrijf niet optimaal is? Of klagen medewerkers blijvend over de benauwdheid, warmte, koude lucht of droge ogen? Met een binnenklimaatonderzoek weet je hoe je ervoor staat en wat je eraan kunt doen.

 

Waarom een binnenklimaatonderzoek?

Binnenklimaatproblemen kunnen grote impact hebben. Slechte ventilatie kan hoofdpijn en concentratieproblemen veroorzaken. Klachten kunnen ook ontstaan door kou, warmte, tocht of stank. Op termijn kan het zelfs leiden tot ziekte of langdurige uitval. Met een binnenklimaatonderzoek krijg je een goed en onafhankelijk beeld van de problemen en krijg je handvatten voor oplossingen.

Klimaatonderzoek via 1voud Arbo

1voud Arbo beschikt over kennis en deskundigen om een binnenklimaat in het oosten van Nederland te onderzoeken. Omdat we een arbodienst zijn, kunnen we het onderzoek breder trekken door het inschakelen van bijvoorbeeld een arbeids- en organisatiedeskundige of bedrijfsarts.

Hoe verloopt een binnenklimaatonderzoek via 1voud Arbo?

Analyse
We maken telefonisch of bij je bedrijf een analyse van je vraag of de klachten. We inventariseren wat er precies aan de hand en wat de vraag achter de vraag is. Aan de hand hiervan maken we een onderzoekvoorstel en offerte. Het voorstel kan zijn:

  • een oriënterend bezoek zonder metingen;
  • een oriënterend bezoek met daarna metingen die meerdere dagen/weken doorlopen of;
  • een bezoek met uitgebreide analyse van de klachten, meerdere doorlopende metingen én uitgebreide analyse van de werking van het klimaatbeheerssysteem.

Bovenstaande voorstellen vullen elkaar aan en kunnen trapsgewijs worden ingezet. Veelal geeft een eerste oriënterend bezoek met of zonder metingen al een goed beeld.

Bezoek
Bij een oriënterend bezoek worden de klachten (eerst globaal) in kaart gebracht. In een latere fase kan dat, als dat gewenst of noodzakelijk is, uitvoeriger. Tijdens het bezoek voeren we een gesprek met de manager facilitaire zaken en/of preventiemedewerker/arbo-coördinator. We bezoeken de werkruimten en spreken kort met een of enkele medewerker(s) over:

  • de werkruimte (omvang, regelmogelijkheden binnenklimaat, aantal gebruikers);
  • de manier waarop de medewerkers de werkplek en werkruimte gebruiken;
  • de ervaren klachten (welke, waar, wanneer op dag, week, maand, jaargetijde).

Metingen
Bij de inzet van doorlopende metingen met een binnenklimaatmonitor bespreken we na de rondgang het meetplan om tot een goed beeld van de binnenklimaatsituatie te kunnen komen. Op de meetplekken worden het verloop van de luchttemperatuur (warmte/koude), relatieve luchtvochtigheid (droogte/comfort), luchtsnelheid (tocht) en koolstofdioxide (CO2 maatgevend voor ventilatie) gemonitord. Als er aanleiding voor is, kunnen deze fysische parameters (later) worden aangevuld met metingen naar fijnstof, huisstofmijt, bacteriën, gisten en schimmels.

1voud Arbo plaatst de binnenklimaatmonitors. Bij onze onderzoeken betrekken we graag de organisatie en haar medewerkers. Naast het kostenbesparend effect, krijgen zij hierdoor ook kennis van het binnenklimaat en implementatie van maatregelen. Bij de metingen wordt een coördinator aangesteld die metingen bewaakt en de monitor verplaatst volgens het meetplan. De coördinator legt de gegevens van de metingen vast en zorgt dat de medewerkers contextuele informatie (zoals klachten op een bepaald dagdeel, ventilatiestand en bezetting) op het meetformulier invullen. Na de meetperiode wordt de monitor opgehaald en eventuele bijzonderheden besproken.

Analyse en rapportage
1voud Arbo verwerkt de gegevens (meetdata) en schrijft een conceptrapport met resultaten, conclusies en aanbevelingen. De resultaten van de conceptrapportage worden besproken met de opdrachtgever. De definitieve rapportage volgt na de bespreking van het conceptrapportage.

Onze rapportages zijn helder en overzichtelijk en bevatten adviezen en verbetervoorstellen die passen bij jouw organisatie. Je kunt dus direct aan de slag met het doorvoeren van de verbeteringen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door of onder supervisie van een gecertificeerde arbeidshygiënist van 1voud Arbo.

Binnenklimaatonderzoek aanvragen
Vraag een klimaatonderzoek aan via telefoonnummer 0575-555961 of info@1voud.nl.

Wil je een binnenklimaatonderzoek inplannen via 1voud Arbo?

 

Maak hier je afspraak Bel ons Mail ons

Terug naar Preventie

De kracht van
1voud

  • Daadkracht
  • Deskundigheid
  • Bevlogenheid
  • Proactiviteit

Neem contact op

Mail ons

info@1voud.nl

Wij nemen binnen 24 uur contact op

Bel ons

0575 55 59 61

Maandag t/m vrijdag 08:30 - 17:00 uur.

Afspraak inplannen

Maak een afspraak!

Vrijblijvend een afspraak met ons inplannen.

Activeren, Motiveren & Stimuleren