Preventie

Preventie

Preventie

Een bedrijf met gezonde en fitte medewerkers is meestal ook een gezond en fit bedrijf. Uit onderzoek blijkt ook dat medewerkers die door hun ‘baas’ gestimuleerd worden om gezonder te leven positiever naar hun werkgever kijken, minder verzuimen en een betere productiviteit hebben. Redenen genoeg dus om als werkgever te onderzoeken wat jij kunt doen om de gezondheid binnen je bedrijf te bevorderen. Weet je niet waar je moet beginnen? 1voud Arbo helpt je graag verder door het geven van advies en het helpen bij het implementeren van de juiste instrumenten.

Binnenklimaatonderzoek

Blijkt uit de risico- inventarisatie & -evaluatie dat het binnenklimaat binnen je bedrijf niet optimaal is? Of klagen medewerkers blijvend over de benauwdheid, warmte, koude lucht of droge ogen? Met een binnenklimaatonderzoek weet je hoe je ervoor staat en wat je eraan kunt doen.

Lees meer over

Geluidsonderzoek

Vermoed je dat er binnen je bedrijf teveel geluid is of klagen medewerkers over teveel geluid op de werkplek? Met een geluidsonderzoek meet je of het geluid nog binnen de normen valt en wat je kunt doen om het geluidsniveau terug te dringen.

Lees meer over

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Voor alle bedrijven met personeel in dienst, is het opstellen van een RI&E verplicht. Het uitvoeren van de RI&E kan ertoe leiden dat er nu meer tijd moet worden genomen om deze op te stellen of te actualiseren. Het is een omvangrijk document waarin alle risico’s, die inherent zijn aan de aard en werkzaamheden van het bedrijf in kaart worden gebracht.

Lees meer over

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Gezonde en fitte medewerkers zijn de basis voor een gezond en fit bedrijf. Het is daarom verstandig om in de gezondheid van je medewerkers te inventariseren. Met een PMO leg je de basis. Het geeft aan hoe het met de gezondheid van je medewerkers staat. Daarnaast werkt het preventief; ziektes of klachten kunnen door een PMO vroegtijdig worden opgespoord.

Lees meer over

Mogelijkheid trainingen/workshops

Hoe ga ik het gesprek aan met zich frequent ziekmeldende medewerkers? Hoe zorg ik ervoor dat onze ondernemersraad voldoende is toegerust om goed mee te kunnen denken met ons verzuimbeleid? Hoe pas ik arbo- en verzuimwetgeving op een praktische manier toe in mijn bedrijf? Loop je als MKB’er ook met dit soort vragen rond? Een praktische training of workshop van 1voud Arbo biedt de antwoorden.

Lees meer over

Werkplekonderzoek en werkplekcheck

Een goede werkhouding zorgt ervoor dat je medewerkers prettig werken en optimaal kunnen presteren. Een slechte werkhouding kan het werkplezier flink beïnvloeden. Klachten als pijn in de nek, schouders of rug of hoofdpijn zorgen ervoor dat je medewerker snel is afgeleid, moe wordt en zelfs arbeidsongeschikt kan raken. Heeft je medewerker klachten? Grijp dan snel in met een werkplekonderzoek. Gaat er iets veranderen in de werkplekken bij je bedrijf? Met een werkplekcheck maak je meteen een goede en gezonde start.

Lees meer over

Belastbaarheidsonderzoek

Als een medewerker was uitgevallen door ziekte en terugkeer naar het werk aan de orde is, is het soms lastig om te bepalen wat deze medewerker nog wel kan. Welke mogelijkheden zijn er en wat zijn de beperkingen? Een aanvullend belastbaarheidsprofiel maakt dat inzichtelijk en laat zien welke stappen er mogelijk zijn bij de re-integratie.

Lees meer over
Activeren, Motiveren & Stimuleren