Geluidsonderzoek

Geluidsonderzoek

Vermoed je dat er binnen je bedrijf teveel geluid is of klagen medewerkers over teveel geluid op de werkplek? Met een geluidsonderzoek meet je of het geluid nog binnen de normen valt en wat je kunt doen om het geluidsniveau terug te dringen.

Waarom een geluidsonderzoek?

Te hard en langdurig geluid (lawaai) op de werkplek is niet alleen vervelend, stressverhogend en slecht voor de concentratie. Het kan zelfs doofheid en permanente fluittonen veroorzaken.

Er zijn wettelijke grenswaarden voor de blootstelling aan geluid waar een bedrijf aan moet voldoen. De blootstelling aan geluid wordt gedefinieerd als de gemiddelde dagelijkse blootstelling over een 8-urige werkdag (dagdosis). Komt uit de risico- inventarisatie & -evaluatie (RI&E) van jouw bedrijf naar voren dat er op bepaalde werkplekken teveel geluid is, dan ben je verplicht hier iets aan te doen. Maar als goed werkgever wil je natuurlijk ook voorkomen dat je medewerkers worden blootgesteld aan teveel geluid. Met een geluidsonderzoek meet je precies of het geluidsniveau binnen je bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen.

Geluidsmetingen via 1voud Arbo

1voud Arbo kan geluidsmetingen uitvoeren in het oosten van Nederland. Afhankelijk van het meetplan worden hierbij werkplek/taak metingen, dagdosismetingen of een combinatie van beide  uitgevoerd. De onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een rapport. Deze rapportages zijn helder en overzichtelijk en bevatten adviezen en verbetervoorstellen die passen bij jouw organisatie. Je kunt dus direct aan de slag met het doorvoeren van de verbeteringen.

Bij onze onderzoeken betrekken we graag de organisatie en haar medewerkers. Betrokken en geïnformeerde medewerkers zijn namelijk eerder bereid mee te denken en te werken aan verbetermaatregelen. Als we dosimeters inzetten voor dagdosismetingen is het aan te raden én  sterk kostenbesparend dat intern iemand de metingen coördineert.

Omdat we een arbodienst zijn, kunnen we zo nodig snel andere disciplines inschakelen zoals een bedrijfsarts of opvolging bieden via een PMO/PAGO waarin gehoortesten kunnen worden opgenomen.

Hoe verloopt een geluidsmeting via 1voud Arbo?

De uitvoering van de metingen en de beoordeling bestaat uit de volgende stappen:

  • Via een telefonische intake of bezoek bij je bedrijf verzamelen we informatie om een voorzet van het meetplan en een offerte te maken.
  • Na akkoord worden op de eerste meetdag de werksituaties/werkplekken en werkzaamheden (functies) bekeken. Het meetplan wordt besproken en de functies waarbij gemeten wordt, worden bepaald.
  • Bij de inzet van werkplek/taakmetingen worden de metingen uitgevoerd door 1voud Arbo. Bij de inzet van dosimeters voor dagdosismetingen krijgt de coördinator uitleg over de inzet van deze meetinstrumenten en het noteren van de meetgegevens.
  • Na de meetperiode worden de dosimeters opgehaald en eventuele bijzonderheden  besproken.
  • 1voud Arbo leest de meetdata uit, verwerkt de gegevens en schrijft een conceptrapport met meetresultaten, conclusies en aanbevelingen.

De resultaten van de conceptrapportage worden besproken met de opdrachtgever. De definitieve rapportage volgt na de bespreking van het conceptrapportage.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door of onder supervisie van een gecertificeerde arbeidshygiënist van 1voud Arbo.

Geluidsonderzoek aanvragen
Vraag een geluidsonderzoek aan via telefoonnummer 0575-555961 of info@1voud.nl.

Wanneer moet je actie ondernemen?
Volgens het Arbobesluit zijn bij een daggemiddelde blootstelling boven de 80 dB(A) al enkele en bij 85 dB(A) zelfs meerdere actiemaatregelen verplicht.

De maximale grens van 87 dB(A) achter gehoorbeschermingsmiddelen (gehoorkappen, otoplastieken e.d.) mag niet worden overschreden. Als gehoorbescherming wordt gedragen, wordt de demping van de gehoorbeschermingsmiddelen meegenomen in het onderzoek.

 

Wil je via 1voud Arbo een geluidsmeting inplannen?

 

Maak hier je afspraak Bel ons Mail ons

Terug naar Preventie

De kracht van
1voud

  • Daadkracht
  • Deskundigheid
  • Bevlogenheid
  • Proactiviteit

Neem contact op

Mail ons

info@1voud.nl

Wij nemen binnen 24 uur contact op

Bel ons

0575 55 59 61

Maandag t/m vrijdag 08:30 - 17:00 uur.

Afspraak inplannen

Maak een afspraak!

Vrijblijvend een afspraak met ons inplannen.

Activeren, Motiveren & Stimuleren