Second opinion

Second opinion

Sinds de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet op 1 juli 2017 is ingevoerd, hebben werknemers het recht om een second opinion aan te vragen als zij twijfelen over het advies van hun bedrijfsarts. Deze second opinion wordt uitgevoerd door een bedrijfsarts van een andere arbodienst dan die van de werkgever.

Kan een werkgever ook een second opinion aanvragen?

Alleen werknemers kunnen een second opinion aanvragen. De werkgever mag dat niet. De werkgever moet de second opinion wel betalen. Een werknemer mag de second opinion ook anoniem aanvragen. De werkgever krijgt dan een rekening waar de gegevens van de werknemer niet op vermeld staan.

Wanneer kun je een second opinion aanvragen?

Een second opinion kan worden aangevraagd als een werknemer het bijvoorbeeld niet eens is met:

 • de verzuimbegeleiding door de bedrijfsarts;
 • het advies over welke werkzaamheden hij/zij met de gezondheidsklachten nog kan uitvoeren;
 • een uitgevoerd gezondheidskundig onderzoek;
 • een advies van de bedrijfsarts over de vraag of er sprake kan zijn van een beroepsziekte.

De eigen bedrijfsarts is verplicht om mee te werken aan een second opinion. De enige situatie waarbij dat niet verplicht is, als hij of zij hier zwaarwegende argumenten voor heeft.

In welke situaties is een second opinion niet van toepassing?

De bedrijfsarts hoeft niet mee te werken aan een verzoek voor een second opinion wanneer hij of zij daarvoor zwaarwegende argumenten heeft. Voorbeelden hiervan zijn:

 • De werkgever en werknemer hebben een conflict met elkaar. De second opinion wordt door de werknemer ingezet om zijn of haar gelijk te halen.
 • De werknemer vraagt voor een tweede keer een second opinion aan voor dezelfde vraag.
 • De vraag waarover de second opinion wordt aangevraagd gaat niet over een gezondheidskundig onderwerp, maar bijvoorbeeld over de re-integratie. In dat geval moet er een deskundigenoordeel worden aangevraagd bij het UWV.

Als de bedrijfsarts zwaarwegende argumenten heeft om niet mee te werken aan een second opinion, dan laat hij of zij dat schriftelijk weten aan de werknemer.

Hoe gaat een second opinion in zijn werk?

De medewerker geeft bij de bedrijfsarts aan dat hij of zij een second opinion gaat aanvragen bij een tweede bedrijfsarts. De bedrijfsarts die de second opinion uitvoert, mag niet werkzaam zijn bij dezelfde arbodienst als die van de eigen bedrijfsarts.

De tweede bedrijfsarts doet een onafhankelijk onderzoek en geeft hierover een advies. De eigen bedrijfsarts moet de tweede bedrijfsarts alle relevante informatie geven die nodig is om tot een nieuw advies te komen. Totdat dit advies er ligt, geldt  nog steeds het advies van de eigen bedrijfsarts. De werknemer moet dit advies dus tot die tijd dus nog opvolgen.

De arts die de second opinion uitvoert moet een eigen advies geven. Het mag dus geen reactie zijn op het advies van de bedrijfsarts van de medewerker. Het second opinion-advies wordt met de werknemer besproken. Hij of zij moet toestemming geven of dit advies wordt doorgestuurd naar de eigen bedrijfsarts.

In principe blijft de eigen bedrijfsarts de verzuimbegeleiding uitvoeren. De eigen bedrijfsarts zal wel bij de werknemer aangeven in hoeverre hij of zij het advies uit de second opinion overneemt in het eigen advies.

Is een second opinion hetzelfde als een deskundigenoordeel UWV?

Een second opinion is wat anders dan een deskundigenoordeel UWV. Een second opinion kan bijvoorbeeld alleen door een werknemer worden aangevraagd. Het doel ervan is om zekerheid te krijgen of een advies van de bedrijfsarts juist is. Een deskundigenoordeel UWV kan zowel door de werknemer als de werkgever worden aangevraagd. Het doel hiervan is om het re-integratieproces weer op gang te helpen als deze tijdens de eerste twee jaar is vastgelopen. Meer informatie over het deskundigenoordeel UWV kun je vinden op de site van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.

Een second opinion uitvoeren via 1voud Arbo

In het basiscontract met 1voud Arbo leggen we  de second opinion-bedrijfsarts en werkwijze bij een second opinion vooraf schriftelijk vast. Belangrijk is dat een second opinion bedrijfsarts werkzaam is bij een ander bedrijf of arbodienst dan de “eerste bedrijfsarts”, in verband met onafhankelijkheid van het advies.

 

Meer weten over de second opinion mogelijkheden van 1voud Arbo?

 

Maak hier je afspraak Bel ons Mail ons

Terug naar Wettelijke verplichtingen

De kracht van
1voud

 • Daadkracht
 • Deskundigheid
 • Bevlogenheid
 • Proactiviteit

Neem contact op

Mail ons

info@1voud.nl

Wij nemen binnen 24 uur contact op

Bel ons

0575 55 59 61

Maandag t/m vrijdag 08:30 - 17:00 uur.

Afspraak inplannen

Maak een afspraak!

Vrijblijvend een afspraak met ons inplannen.

Activeren, Motiveren & Stimuleren