Wettelijke verplichtingen

Wettelijke verplichtingen

Wettelijke verplichtingen

Bij het voeren van een arbo- en verzuimbeleid heb je je als werkgever te houden aan heel wat wetten en regels. En die wetten en regels wijzigen ook nogal eens. Vraag je je regelmatig af of je het wel goed doet? En of jouw beleid wel up to date is? 1voud Arbo helpt je hier graag bij. Met advies, maar ook door zaken gewoon voor je te regelen.

Vertrouwenspersoon

Pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld of discriminatie; met een helder en goed gecommuniceerd beleid kun je dit soort ongewenst gedrag binnen je bedrijf voorkomen. Maar ook als je alles goed geregeld hebt, kan ongewenst gedrag voorkomen. Dan wil je natuurlijk dat medewerkers die dit overkomt snel en goed worden opgevangen. Een vertrouwenspersoon is hiervoor speciaal opgeleid en kan daarnaast nog meer betekenen voor je bedrijf.

Lees meer over

Second opinion

Sinds de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet op 1 juli 2017 is ingevoerd, hebben werknemers het recht om een second opinion aan te vragen als zij twijfelen over het advies van hun bedrijfsarts. Deze second opinion wordt uitgevoerd door een bedrijfsarts van een andere arbodienst dan die van de werkgever.

Lees meer over

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Gezonde en fitte medewerkers zijn de basis voor een gezond en fit bedrijf. Het is daarom verstandig om in de gezondheid van je medewerkers te inventariseren. Met een PMO leg je de basis. Het geeft aan hoe het met de gezondheid van je medewerkers staat. Daarnaast werkt het preventief; ziektes of klachten kunnen door een PMO vroegtijdig worden opgespoord.

Lees meer over

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Voor alle bedrijven met personeel in dienst, is het opstellen van een RI&E verplicht. Het uitvoeren van de RI&E kan ertoe leiden dat er nu meer tijd moet worden genomen om deze op te stellen of te actualiseren. Het is een omvangrijk document waarin alle risico’s, die inherent zijn aan de aard en werkzaamheden van het bedrijf in kaart worden gebracht.

Lees meer over

Overleg met de OR

De Ondernemingsraad (OR) heeft een belangrijke rol bij de arbeidsomstandigheden in je bedrijf. Het is daarom belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen de ondernemingsraad en de organisatie. Als je gebruik maakt van een arbodienst, dan is het noodzakelijk dat de communicatie tussen de OR en de arbodienst ook goed geregeld is.

Lees meer over
Activeren, Motiveren & Stimuleren