nieuws

nieuws

Gewijzigde Arbowetgeving: RIsico Inventarisatie- en Evaluatie
Nieuws van: 4 september 2019

Gewijzigde Arbowetgeving: RIsico Inventarisatie- en Evaluatie

De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat strenger controleren of werkgevers voldoende de regelgeving aangaande de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) naleven. De inspectiedienst kan daarbij ook direct tot sanctionering overgaan. Tevens zijn de boetebedragen aanzienlijk gestegen. Dit is vanuit het Ministerie SZW op 22 juli jl. vermeld in de Staatscourant.

Lees nieuwsartikel
Nieuws van: 15 juli 2019

Alleen werken - Wat moet? Wat mag? Wat helpt?

Mensen die alleen werken (in nachtdienst, overdag of als zelfstandige) staan er bij calamiteiten in eerste instantie alleen voor. Daarom vraagt de veiligheid van iemand die alleen werkt extra aandacht. Er is sprake van alleen werken als iemand buiten het gezichtsveld of de gehoorafstand van anderen werkt. Als er meer dan één persoon aan eenzelfde risico blootstaat, is er ook sprake van alleen werk.

Lees nieuwsartikel
Werken tijdens de warmte
Nieuws van: 21 juni 2019

Werken tijdens de warmte

Welke acties moet je vooral ondernemen om je werknemers door de warme dagen heen te loodsen?

Lees nieuwsartikel
Ziek op vakantie gaan en ziek worden tijdens vakantie
Nieuws van: 12 juni 2019

Ziek op vakantie gaan en ziek worden tijdens vakantie

Mag mijn zieke werknemer op vakantie gaan? Mijn werknemer is ziek geworden op vakantie, wat nu?

Lees nieuwsartikel
Activeren, Motiveren & Stimuleren!