nieuws

nieuws

Dit zijn de boetes bij de nieuwe Arbowet
Nieuws van: 3 november 2017

Dit zijn de boetes bij de nieuwe Arbowet

Sinds 1 juli gelden de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbobesluit. De Inspectie SZW gaat scherper toezien op naleving van de wetgeving. Per 1 september zijn de regels voor de oplegging van boetes aangepast aan de veranderde wetgeving. Sinds die datum geldt de aangepaste Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwet. Welke boeteregels gelden er bij de nieuwe Arbowet, aan wie deelt de Inspectie SZW de boetes uit en last but not least: om welke bedragen gaat het?

Lees nieuwsartikel
De regels bij ziekteverzuim
Nieuws van: 25 oktober 2017

De regels bij ziekteverzuim

Binnen elke organisatie zijn werknemers weleens ziek. Een verzuimprotocol biedt in geval van ziekte duidelijkheid; werknemers kennen hierdoor hun rechten en plichten. Met een goed werkend verzuimbeleid kunt u het ziekteverzuim positief beïnvloeden, zodat de verzuimdrempel in uw organisatie zo hoog mogelijk is.

Lees nieuwsartikel
Preventiemedewerker aan zet
Nieuws van: 12 oktober 2017

Preventiemedewerker aan zet

Lees nieuwsartikel
Beweegrichtlijnen 2017
Nieuws van: 22 augustus 2017

Beweegrichtlijnen 2017

Volgens de nieuwe beweegrichtlijnen zouden volwassenen wekelijks ten minste 2,5 uur matig intensief moeten bewegen en kinderen, min. 1 uur per dag. Ook worden voor beide groepen spier- en botversterkende activiteiten aanbevolen. Dit alles verlaagt het risico op chronische ziekten als diabetes, hart- en vaatziekten, en depressiedepressieve symptomen en, bij ouderen, botbreuken. De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS om te stimuleren dat mensen blijvend meer bewegen en minder stilzitten.

Lees nieuwsartikel
Activeren, Motiveren & Stimuleren!