nieuws

nieuws

Nieuws van: 1 juni 2017

Meer dodelijke arbeidsongevallen in 2016

Het jaarverslag Inspectie SZW 2016 laat zien dat er in 2016 een stijging was van het aantal dodelijke arbeidsongevallen ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook onderbetaling van werknemers kwam vaker voor. In 2016 kwamen 70 mensen door arbeidsongevallen om het leven; dat zijn 19 slachtoffers meer dan in 2015 (een stijging van 14%). De meeste slachtoffers vielen in de sectoren afvalbeheer, bouw en handel en industrie.

Lees nieuwsartikel
Nieuws van: 24 april 2017

Handige checklist voor het basiscontract

Brancheorganisatie OVAL heeft voor werkgevers een vernieuwde checklist gepubliceerd. Daarin staan de eisen waaraan het basiscontract met een arbodienstverlener moet voldoen. In de vernieuwde checklist zijn de wijzigingen verwerkt van de nieuwe Arbowet, die ingaat per 1 juli 2017.

Lees nieuwsartikel
Gemeenten nemen taken re-integratie over
Nieuws van: 27 januari 2017

Gemeenten nemen taken re-integratie over

Dit jaar nemen de gemeenten de re-integratietaken over van UWV voor werknemers die ziek uit dienst treden en voor wie zij in de afgelopen twee jaar loonkostensubsidie hebben betaald. Dat betekent echter niet dat de werkgever niets meer hoeft te doen. Die moet nog steeds de uitdiensttreding melden bij UWV. Dat doen zij op de laatste werkdag van de werknemer via Digipoort of de Verzuimmelder op het werkgeversportaal. Via de melding vraagt de werkgever voor de werknemer een Ziektewetuitkering aan.

Lees nieuwsartikel
Vragen die u wel mag stellen aan een zieke werknemer
Nieuws van: 2 januari 2017

Vragen die u wel mag stellen aan een zieke werknemer

Als een werknemer zich ziek meldt, mag u niet vragen naar de aard of oorzaak van de ziekte. Op basis van de beleidsregels van de AP mag u wel naar de volgende gegevens over de gezondheid vragen:

Lees nieuwsartikel
Activeren, Motiveren & Stimuleren!