nieuws

nieuws

Meer dodelijke slachtoffers in 2017 door arbeidsongevallen
Nieuws van: 23 maart 2018

Meer dodelijke slachtoffers in 2017 door arbeidsongevallen

In 2017 kwamen 70 mensen om door een arbeidsongeval. De meeste arbeidsongevallen vonden plaats in de bouw. Maar ook in andere sectoren zijn dodelijke slachtoffers gevallen. Meer aandacht voor veiligheid op de werkvloer en een taaleis moeten dit veranderen.

Lees nieuwsartikel
Check het zelf, maar laat u deskundig ondersteunen
Nieuws van: 23 februari 2018

Check het zelf, maar laat u deskundig ondersteunen

Met het wijzigen van de Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli 2017 is ook de zelfinspectie site gewijzigd. Met deze website kunt u als werkgever zelf controleren of u voldoende doet om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren en of u zich aan de wet houdt. Kent u de risico's? Neemt u de juiste maatregelen? Heeft u alles op orde?Met behulp van de site kijkt u naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat zou doen.

Lees nieuwsartikel
Dit zijn de boetes bij de nieuwe Arbowet
Nieuws van: 3 november 2017

Dit zijn de boetes bij de nieuwe Arbowet

Sinds 1 juli gelden de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbobesluit. De Inspectie SZW gaat scherper toezien op naleving van de wetgeving. Per 1 september zijn de regels voor de oplegging van boetes aangepast aan de veranderde wetgeving. Sinds die datum geldt de aangepaste Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwet. Welke boeteregels gelden er bij de nieuwe Arbowet, aan wie deelt de Inspectie SZW de boetes uit en last but not least: om welke bedragen gaat het?

Lees nieuwsartikel
De regels bij ziekteverzuim
Nieuws van: 25 oktober 2017

De regels bij ziekteverzuim

Binnen elke organisatie zijn werknemers weleens ziek. Een verzuimprotocol biedt in geval van ziekte duidelijkheid; werknemers kennen hierdoor hun rechten en plichten. Met een goed werkend verzuimbeleid kunt u het ziekteverzuim positief beïnvloeden, zodat de verzuimdrempel in uw organisatie zo hoog mogelijk is.

Lees nieuwsartikel
Activeren, Motiveren & Stimuleren!